ברסלב - כאייל תערוג - בירור כח המדמה - דיסק מספר 256

בירור כח המדמה - דיסק מספר 256
₪5.00

על פי ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ה:

סוד שלושת קליפות יוון
הכנה לחנוכה
מציאות רוחנית
שלושת הלבושים
נפש / רוח / נשמה
נשמה אלוקית
נפש בהמית
תיקון היסוד
כח ההיתאפקות
תיקון האכילה
האור הגנוז
כוונות חנוכה
עם ישראל-אור לגויים
תאווה דקדושה
דחיית הנפש הבהמית
ביטול הגויים לעם ישראל
עשרת הרוגי מלכות
מלחמות החשמונאים
גאולת הנשמות
מסירות נפש של הצדיק
סוד בראשית מאמר סתום
העלאת הנצוצות שבבחינת רגלין

השאר תגובה

0