ברסלב - כאייל תערוג - כדת אין אונס

דברים נפלאים בסוד הארת נשמת הצדיק יסוד עולם.
כדת אין אונס"-י״ב הדר תשע״ה

פרשת תצווה

• הרף ממני ואשמידם
• סודות התורה
• הרני מקשר
• משה רבינו
• אין שום יאוש בעולם כלל?
• ״ואם אין מחני נא״
• להמשיך את נשמת הצדיק לעולם
• פור בפרסית-גורל
• ביום הפטירה הצדיק נולד מחדש בכל העולמות
• הארת הצדיק שממשיכה שמירה על עם ישראל
• התגלות אור הצדיק
• אור יסוד דאבא
• הארת האלף השביעי
• בפורים מתגלה אור הנשמה הפנימי
• החיבור הנצחי ביננו לבין הקב״ה
• מה זה נשמה של יהודי?• סוד האהבה שבדעת
• ההתבודדות של פורים
• כל השערים פתוחים
• ״כל הפושט יד נותנים לו״
• מסר מבית דין של מעלה על המחלוקות בעם ישראל
• אחדות ישראל אהבת חינם
• מחה תמחה את זכר עמלק
• סוד העץ של חמישים אמה
• זכות מרדכי הצדיק
• סוד ״בלילה ההוא נדדה שנת המלך״-סוד ישועת עם ישראל
• הדורמיטא בעולם האצילות
• סוד ט״ז ניסן
• חודש אדר בחינת משיח בן יוסף
• חודש ניסן בחינת משיח בן דוד
• ״סוד השתיה כדת אין אונס״
• לזכור לפני כל כוס וכוס לעשות הרני מקשר
• בשתיה של פורים אפשר לפדות ולהציל את הנשמות הכי נידחותועוד ועוד... פורים שמח

פוסטים קשורים

השאר תגובה

0