ברסלב - כאייל תערוג - לילה כיום יאיר

י״א ניסן תשע״ה

הכנה לפסח ולספירת העומר• גלות וגאולה
• הקטנות של עם ישראל במצרים
• שלטון הגויים בעם ישראל
• התגלות השכינה במצרים בליל הסדר
• מיצרי הנפש
• האור שמבריח את האדם ממצרים
• התחדשות האור שמוציא את האדם ממצרים בכל שנה ושנה
• שלושת דרגות ההתגלות
• בינה אמא נשמה
• חכמה אבא חיה
• כתר סבא דסבין יחידה
• הארת ליל הסדר
• סוד לילה כיום יאיר
• שלושת האהבות של הקדושה
• אהבת התורה
• אהבת השם
• אהבת ישראל
• הארת הנשמה-אור אהבת התורה
• הארת החיה-אור אהבת השם יתברך
• הרשימו שנשאר מליל הסדר ממשיך את אהבת התורה ואהבת השם יתברך לכל השנה
• שתית הכוסות ואכילת המצות
• אור היין-אור הנשמה הארת אמא• אכילת המצות-אור החיה-הארת אבא
• איזה כיף להיות יהודי
• הארת היחידה-בחינת הכתר-אהבת ישראל
• לעורר את האהבה
• עין טובה ולימוד זכות
• לשבור את הכעסים וההקפדות
• תיקון השנאת חינם
• לשבור את הרצון לקבל
• כח הנתינה
• כל נשמות ישראל בשורש העליון הם נשמה אחת
• אכילת הכרפס
  (360-ג׳ רבי נחמן)-סוד המשכת המוחין לקטנות
• קטנות מוחין הלכה למעשה-
  בזמן הקטנות מותר להחליט החלטות אבל לא לבצע
  ובזמני הקטנות עדיף לא לדבר בלאו הכי לא יוצאים דיבורים עם שכל טוב...
• הצדיק שבא לתקן את הקטנות הגדולה של הדור
• מוחין ודעת בזמן הקטנות זה לא לדבר ולא להחליט החלטות
• שביעי של פסח-קריעת ים סוף
סוד ״בעתיקא תליא מילתא״ •כשיש קיטרוג גדול על האדם זה מונע מהתפילה להתקבל וכשאדם מתעצם באמונה פשוטה בשם יתברך ובאהבתו לנו זה ממשיך את הרחמים מהמקום הכי גבוהה וממתיק את כל הדינים גם אם האדם לא ראוי •האהבה שאינה תלויה בדבר שמבטלת את הקיטרוגים
• האהבה הפרטית והכללית שמתגלה בשביעי של פסחחג גאולה שמח!!

מנוי דיסקים עולמי: 03-5585909

פוסטים קשורים

השאר תגובה

0