ברסלב - כאייל תערוג - מסירת המלוכה

מסירת המלוכה
₪40.00

"והארץ היתה תהו ובהו על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים".
בתוך חיינו יש בחינה של תהו ובהו, אי סדר, חושך, ונסיונות בתחומים רבים.
וסבת הדבר היא כי כך ברא הבורא את העולם, ולשם כך שלח אותנו לעבור את הקשיים וההתמודדויות של העולם הזה.
והדרך שעל ידה נוכל לזכות לקיים את השליחות בהצלחה היא להתחבר עם 'רוח אלוקים המרחפת על פני המים',
ומאירה לנו דרך בתוך החושך והערפל.

סיפורי המעשיות שסיפר רבנו הקדוש פותחים שערי הבנה, ומלאים עצות כיצד להפוך חושך לאור, והרים לעמקים למישור...

השאר תגובה

0