ברסלב - כאייל תערוג - נחל קדומים - מהדורה חדשה

נחל קדומים - מהדורה חדשה
₪30.00
"כולהו במחשבה איתבררו..."
 
למרות שנראה כאילו עיקר הניסיון הוא בעולם המעשה,
הכל בעצם מתחיל ממקום אחר לגמרי - מעולם המחשבה.
עיקר נקודת הצדיק בעצותיו היא איך לזכות לתיקון הדעת,
בירור הטוב מהרע, איך להאיר את החכמה שאנו יודעים
אל תוך הלב ולב יהודי בוער תמיד והקב"ה כל כך רחום
וחנון שאינו עוזב שום יהודי, גם אם אין הוא ראוי לכך..
 
אמרו חז"ל: "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה".
שמונה שיעורי - עצה לדור עיקבתא דמשיחא.

השאר תגובה

0