ברסלב - כאייל תערוג - ספר דברים - בירור הקיני הקניזי והקדמוני

ה׳ באב תשע״ו

• המדמה של העולם הזה
• כוחות הטומאה של ה-70 אומות
• כל אומה קשורה לכח מסויים של טומאה,אם עם ישראל מתקדש מאותה טומאה הוא שולט באותה אומה
• הקיני הקניזי והקדמוני
• זה כנגד זה 
• כתר חכמה בינה דקליפה
• היצר הרע שבמחשבה
• צוציתא חיוורתא דנורא
• הקליפות שבעולם המחשבה •ה״מדברים״ שבתוך האדם
• ג׳ ראשונות דקליפה
• בגלל חטא המרגלים איבדנו את היכולת לברר את היצר הרע שבמחשבה עד ביאת משיח צדקנו
• ״ביני ובין משיח אין חילוק״
• להתחבר עם התורה של הצדיק
• סימני הגאולה
• כח התשובה שיש בעם ישראל •כל הנשמות מגיעות לרבינו
• רבינו מעורר את הנשמות
• סיפורי מעשיות מעוררים מהשינה
• משקפיים של אמת
• בירור מחשבות של שקר
• הדרך היחידה להישמר מהיצר הרע שבמחשבה היא בתפילה לה׳ יתברך
• ההסתכלות הפנימית
• תיקון חורבן בית המקדש
• תיקון הבכיה לחינם
 

פוסטים קשורים

השאר תגובה

0