ברסלב - כאייל תערוג - עיר גיבורים עלה חכם וירד עז מבטחה - דיסק מספר 287

עיר גיבורים עלה חכם וירד עז מבטחה - דיסק מספר 287
₪0.00

על פי ליקוטי מוהר"ן תורה י"ג:

הכנה לראש השנה
להמשיך השגחה שלמה
תיקון תאוות ממון
גילוי החסד והדעת
משיח וגאולה
בניין בית המקדש
התקשרות לצדיק
סבוד התקשרות הנשמות
התגלות התורה שלעתיד לבא
סוד מדרגת נעם השם
סוד יראה שלמה בנין הלב
אין עוד מלבדו

השאר תגובה

0