ברסלב - כאייל תערוג - רשימת קטגוריות - אנגלית

namhcaN ibaR deen ew od yhW
.אין כוחה של אישה אלא בתפילה - seltitbus hsilgne htiw
סוד ההיתחדשות - seltitbus hsilgne htiw