ברסלב - כאייל תערוג - .אין כוחה של אישה אלא בתפילה - seltitbus hsilgne htiw

וידאו (10:1) - "reyarp - nemow a fo rewop ehT"

השאר תגובה

0