ברסלב - כאייל תערוג - באר משה -התגלות התורה שמאירה בתוך ה - 50 שערי טומאה

• המן הסלע הזה נוציא לכם מים?
• הנהגת ארץ ישראל
• דור המדבר (לאה) דור רחל
• מדרגת עם ישראל במדבר
• לעבוד את השם יתברך גם במציאות רוחנית וגם במציאות גשמית(הסתרת פנים)
• התורה מתגלת בהתאם למציאות שעם ישראל נמצא בה
• אין מים אלה תורה
• באר משה ובאר מרים
• הדרך לחיות בתוך הצמצומים
• דיבורים -קדושה פנימית
• מעשים-קדושה חיצונית
• התורה הפנימית של עומק ההסתרה
• לגלות את באר משה-התורה שמאירה בתוך החמישים שערי טומאה
• כשאנחנו זוכים להתבטל לצדיק הצדיק יכול לגלות את התורה של מדרגת ״באר משה״
• כשעם ישראל לא מתבטל לצדיק הצדיק לא יכול לגלות לנו את התורה של מדרגת ״באר משה״
• גילוי תורת ארץ ישראל
• סוד ״ויתעבר בי השם למענכם״
• אעברה נא את הירדן ואראה את הארץ הטובה
• המסע של רבינו לארץ ישראל
• רבינו בחוף של חיפה בארץ ישראל
• סוד עלה ראש הפסגה
• סוד ארבע רוחות השמים-גילוי ה׳ בכל כדור הארץ
• אור החיים הקדוש-״השיר והשבח מהנשמות אשר בבשר המה״

השאר תגובה

0