ברסלב - כאייל תערוג - בשר בחלב - לאבות ובנים

בשר בחלב - לאבות ובנים
₪70.00

הלכות בשר בחלב ושאר דיני איסור והיתר

הנהוגים על השולחן הטהור - לאבות ובנים

קיצור הלכות איסור והיתר הכוללים בתוכן דיני בשר בחלב, הגעלת וטבילת כלים,
בישולי עכו"ם, פת עכו"ם, יין נסך, דברים היוצאיםם מן החי, ועוד.
והכל בלווי מאות תונות צבעוניות הממחיששות את פרטי ההלכה.

עפ"י פסקי מרן השולחן ערוך, הרמ"א והחונים עליו הכוללים פסקי הלכה בעניינים אקטואליים עם התפתחות הטכניקה החדישה

המבוססים עפ"י מרן הראשל"צ

ר' עובדיה יוסף תנצבה

ופסקי ה"ילקוט יוסף"

למוה"ר יצחק יוסף שליט"א

השאר תגובה

0