ברסלב - כאייל תערוג - דברי חולין של הצדיק - חלק ג

file_410_848X400.jpg

בס"ד

דברי חולין של הצדיק - ג'


...המשך


רבנו אומר, דיבורים עם ה' , רצונות, התקשרות עם הצדיק, לנסוע לצדיק בר"ה, כל זה צריך לדעת, לפי האמת, 'פה אל פה אדבר בו', הקב"ה  מדבר איתנו, ברגע שאנחנו זוכים להתחבר לצדיק, הוא לאט לאט מעלה אותנו אל 'הראייה העליונה', הצדיק נותן לנו את הכח של הראייה הזאת, לכן כתוב בגמרא מעשה בר' שמעון בר יוחאי שכולם מקשים עליו, רבי שמעון יוצא מהמערה, רבי שמעון בר יוחאי  הצדיק הביא לנו את הזוהר הקדוש והוא בעצמו אומר בהתגלות הזוהר, עם ישראל ייצא מהגלות  ויזכה לגאולה, היום עם ישראל שנוסעים למירון מרגישים איזה צדיק שהוא כולו אהבת ישראל ,ואדם יכול להמשיך את כל הישועות שלו במירון.


הגמרא מספרת שיום אחד ר' שמעון הקפיד על מישהו שעשה טעות בשוגג, אומרת הגמרא: 'הוא נתן בו עיניו ועשהו לגל עצמות', כולם אומרים, מה רבי שמעון אתה הורג בני אדם?! אבל באמת הפרוש של הגמרא זה פרוש אחר לגמרי, 'ונתן בו עיניו' הכוונה: רבי שמעון בר יוחאי נתן לו את העיניים שלו לאותו יהודי ,תראה גם אתה ותתחבר עם הראייה העליונה ואז עשהו 'לגל של עצמות' מה פרוש גל? מלשון גילוי, לגלות, ועצמות זה עצמיות. לגלות את העצמיות שלו, התחיל לגלות לו מי אתה, הצדיק נותן לנו את העיניים שלו כדי לגלות את העצמיות שלנו מי אנחנו ,לכן האדם שנוסע לר' שמעון וליוסף הצדיק , לרבנו, הוא נותן לנו את העיינים שלו ועושה אותנו 'גל עצמות' ,גל של עצמות הוא מתחיל לגלות לנו את הפנימיות שלנו מי אנחנו באמת, בלי הצדיק אנחנו רק בראייה התחתונה ,אבל הצדיק נותן לנו את העיניים שלו.


רבי שמעון בר יוחאי צדיק האמת שעל ידי העיניים שלו אנחנו מתחילים לראות את הראייה הרוחנית לכן ככל שאדם זוכה יותר ויותר להתקרב אל הצדיק, יותר ויותר לקיים את העצות, וזוכים לנסוע אליו, עם הזמן הצדיק נותן לנו את הראייה ומתקן לנו את הראייה התחתונה , תיקון הראייה התחתונה, לדעת לא להתפעל מהעולם הזה, צעקו עליך, ביזו אותך, זאת ההסתרה , נפלת, קמת, ככה העולם הזה, בסדר, צריך לפעול בו, אבל לא להתחבר עם ההיתפעלות, לא להיות עצוב מהעולם הזה, לא להתרגש מהעולם הזה, כמובן זאת דרך ארוכה מאד, אבל בהתקשרות שלנו עם הצדיק לאט לאט הוא נותן לנו לצאת 'מהעולם הזה'.


אפשר לראות שהאדם, לפני שהוא מתקרב אל הצדיק רק אומרים לו משהו, רק היה איזה בעיה קטנה, שלושה ימים הוא שוכב במיטה לוקח כמה כדורי הרגעה רק לעבור את המשבר הזה. אבל כשאדם מתקרב אל הצדיק ,הצדיק אומר לו: "בסדר, יש בעיה, אז מה איכפת לך, אתה בראת את העולם?! מה, אתה אחראי על כל העולם, אתה מנהל את העולם?! אז היה כזאת וכזאת בעייה, מי אמר שזה הבעיה שלך?! יש בורא לעולם ,יש פה בעל הבית לעולם , הצדיק מתחיל לרפות אותנו, כי כל המחלות של הנפש שיש לאדם רק מחמת שאדם יותר מדי מקושר ומתפעל ממצבי העולם.


כאשר אדם יודע להתנתק בהתנתקות נכונה, לא הכוונה  שאדם לא אכפת לו, הוא לומד להסתכל על הדברים בעיניים אחרות, יש לו הרבה יותר שלוות נפש, לפני שקיבל את הדעת הזאת כולו היה סוער, רגשות, עצוב ,הולך לעשן ולקחת כדורי הרגעה ולשתות כמה בקבוקי ויסקי רק לשכוח מה שהיה ,אחרי שהוא מתקרב לצדיק הוא אומר מה איכפת לי?! יש כאן בעיה, אם אני אוכל, אעזור בשמחה, תמיד אני מוכן לעזור, אם אצליח לעזור, טוב, אם לא, כנראה שזו לא בעיה שלי ,זאת בעיה של הקב"ה , זו רפואת הנפש של האדם.


כדי להשאר קצת בשפיות בכל מה שקורה היום בעולם צריך את העיניים של הצדיק ,הצדיק נותן בנו את העיינים, מתחילים לגלות לנו ולהעלות אותנו מהראייה התחתונה כי באמת אצלנו לשלב את שני הראיות אנחנו לא יכולים בבת אחת לראות את מה שרבי שמעון ראה וכו' ,אי אפשר ככה ברגע אחד, אבל להתחיל להאיר בתוך 'הראייה התחתונה' את 'הראייה העליונה' ,להתחיל להבין שיש פה בורא לעולם יש השגחה, יש פה הנהגה אתה לא הקב"ה  , מה אתה לוקח כל כך ללב, אם אתה היית בורא את העולם והיה כאן בעייה אז באמת זה הבעיה שלך.


הגיע אלי  איזה יהודי שבדרך כלל מאד שמח, לפני כמה ימים בא, ראיתי שחשכו פניו, אמרתי לו מה קרה, הוא אמר לי,  תשמע כך וכך... יש לי בעיה עם שני בנים, בסוף השיחה אמרתי לו אני מברך את עם ישראל שלכולם יהיו כאלה בנים כמו שיש לך, זה נקרא בעיות של עשירים ,אמר לי ככה וככה הם עושים ומתנהגים, אמרתי לו  אתה עשית השתדלות בחינוך שלהם, הוא אמר, מה זה עשיתי, אתה יודע כמה עשיתי וכמה התפללתי וכו', אמרתי לו מכאן ואילך מה אכפת לך, מה זה עניין שלך? הוא אמר, מה זאת אומרת?! ודאי שאכפת לי הם הבנים שלי, אמרתי לו, נכון, הם הבנים שלך, אבל אל תשכח שלפני שהם בנים שלך יש מישהו שהוא קודם אליך בקשר עימם.


הקב"ה  ברא אותם, לא אתה, נכון, אתה הולדת, גידלת, אבל אל תשכח יש מישהו שהוא קודם לך באחריות שלו עליהם ,אתה עשית את שלך ,וגם מחר תעשה את ההשתדלות שלך, מכאן ואילך מה אכפת לך, אתה לא בורא עולם, אנחנו נבראים, אנחנו לא בוראים, אנחנו לא הקב"ה,  אנחנו עושים את מה שבידינו, לא נתעצל, ותמיד נשתדל לעשות את הכי טוב, לא הלך? לא הצליח? זה כבר לא בעיה שלך.


צריך לדעת שרוב המחלות והמצוקות הנפש שלנו שלא יודעים את הנקודה הזאת שוקעים בתוך הראייה התחתונה, לא יודעים לשלב קצת את הראייה התחתונה עם העליונה, 'ולעלות קצת למעלה' ולראות את ההנהגה של הקב"ה, ואדם כבר מתחיל לקחת לעצמו על הלב, כמה זמן אדם יכול להחזיק מעמד ככה, אחרי שבוע הוא אומר לחבר שלו יש לך איזה כדור הרגעה לתת לי, בקצב הזה אחרי שלושה חודשים הוא כבר הולך עם שק של כדורי הרגעה כל שניה לוקח כדור הרגעה.
רבנו אומר, תחייך, זאת לא הבעיה שלך, אמרתי לאותו ליהודי את הדברים האלה הוא התחיל לרקוד, ,התקשר לבנים שלו, אמר להם: "אני אוהב אתכם, סליחה שכעסתי עליכם. זאת נקודה מאד חשובה מה שהגמרא אומרת שרבי שמעון נתן בו את עיניו , נתן לו את העיניים שלו , הצדיק נותן לנו את העיניים שלו ומתחיל ללמד אותנו להבין שכל העולם הזה, בכלל יש לו חשבונות אחרים לגמרי ,אנחנו באמת לא מבינים כלום , אנחנו תמיד צריכים להשתדל לעשות טוב לתקן מה שביכולתנו ,אבל מה שלא ביכולתנו, אנחנו צריכים לדעת זה בכלל לא החשבונות שלנו ,אנחנו לא מבינים כלום, יש פה חשבונות של הקב"ה  שהוא מנהיג את העולם ולכן איפה שלא שייך לנו צריכים ללמוד לא לקחת ללב!


                                                                             (מתוך הספר החדש של הרב עופר שעומד לראות אור בקרוב בע"ה)

השאר תגובה

0