ברסלב - כאייל תערוג - הכל לטובה ?!

ליקוטי מוהר״ן תורה ד׳-חלק ראשון


• הדעת האמתית
• הטובה הנצחית
• החיבור בן המח והלב
• הסתרת העולם
• הנסיון והעבודה
• תורה והמצוות
• תכלית העבודה בעולם הזה
• ללמוד להכיר את ה׳
• התחרויות ריצה שעולם הזה...
• שני מדרגות בהכרת ה׳
• קריאת שמע
• השמות הקדושים מלמדים אותנו סדרי הנהגה
• ה׳ אלוקינו ה׳ אחד-הכל לטובה
• הכל לטובה או לא הכל לטובה?•שלמות האמונה-ה׳ עושה הכל והכל לטובה
• מאיפה נמשכים הכעסים וההקפדות?
• טבע הרפואות שיהיו מרות
• בשביל לרפא את הנפש חייבים לעבור מרירות בעולם הזה
• אז ימלא שחוק פינו
• הסתרת העולם הזה
• סוד יהודי במסיבה של 70 אלף איש
• אם שבטך ומשענתך המה ינחמוני אז גם כי אלך בגיא צל מוות לא אירא רע
• סוד הצפרדע של מצרים-מי שמרביץ לצפרדע יוצאים ממנה עוד מלא צפרדעים
• שמעי ודוד-״ה׳ אמר לו קלל״
• תכלית בריאת העולם
• עולם הבא
• תיקון המידות
• בזיונות באהבה ובשמחה
• שמחה-הסכמה עם הנהגת ה׳ עצבות-אי הסכמה עם הנהגת ה׳
• שמחה ואהבה-הדעת השלמה
• לעלות את המלכות דקדושה מבין העכו״ם
• אור המלכות שמאיר בלב של כל יהודי
• המקום האמתי של החיות
• בשביל להכיר את הטוב של ה׳ צריך להוציא את הנפש (המלכות,השכינה)מהגלות
• כל יהודי זה חלק אלוקה ממעל
• אין צער יותר גדול מזה שנשמה יהודית שיכולה להשיג דברים נפלאים ועצומים נופלת במידות רעות,בדמיונות ובתאוות של העולם הזה
•ווידוי דברים לפני תלמיד חכם
• ווידוי משנה את הצירופים ועוקר את העוונות מתוך האדם

פוסטים קשורים

השאר תגובה

0