ברסלב - כאייל תערוג - המשך תורת המעשה מחיגר 7

י״ט טבת תשע״ז
המשך תורת המעשה מחיגר
לעתיד לבא כל העולם יהיה ברסלב
• משה רבינו-אעברה ואראה טת הארץ הטובה
• רבינו שהיה בארץ ישראל
• יחוד עליון יחוד תחתון
• לשמוע חדשות בבחינת מילתא דבדיחותא
• אור השכינה-הנהגת העולם
• הארת השכינה שבלב
• האבק שהוא הרפואה של הרגלים של הלבנה
• אבק דרכים
• יסוד עשר הספירות
• גילוי המלכות בנפש האדם
• זמני החוסר אונים
• זמן עומק הנסיון-הרצון למלא את החיסרון
• מידת היישות והגאווה
• דרך של צדיקים,דרך של אפיקורסים,דרך של משוגעים
• המבחן לאן אדם מפנה את פניו בשעת החיסרון? לעולם הזה (פירוד) או להשם יתברך (חיבור)
• הצדיקים שמקבלים על עצמם יסורים בשביל עם ישראל
• רפואת הנשמות
• הדרכים החדשות של התיקון והרפואות של עם ישראל
• התקשרות לצדיק יסוד עולם
• אבק-לצעוק לשם בשעת החיסרון
• מידת המלכות שבמלכות
• הגעגועים של הצדיק
• קידוש החודש
• תכלית הירידה עליה
• בריאת התתחדשות ע״י הצעקה להשם יתברך בשיא הקטנות

השאר תגובה

0