ברסלב - כאייל תערוג - המשכת הרחמים-329

המשכת הרחמים-329
₪5.00

דוד המלך ובית המקדש
זמן גילוי בית המקדש
עת רצון וגאולה
המתקת הדינים
בהלה וחרדות
כח התפילה
רצון ה-לרחם
בזיונות באהבה
מבזה מבוזה ובזיון
שמירת עיניים
נסיונות וקשיים
ריקודים ממתיקים
איסור העצבות
התקשרות לצדיק
ששון ושמחה

השאר תגובה

0