ברסלב - כאייל תערוג - הראיה העליונה - 353

הראיה העליונה - 353
₪5.00
פרשת ואתחנן
ראיה עליונה ראיה תחתונה
עין טובה
התסתכלות נכונה
הצמצום של העולם הזה
אין עוד מלבדו
הקריאת שמע של דוד המלך
שלמות האמונה
קריאת שמע הלכה למעשה
התקשרות לצדיק
סוד טו באב
עיני עיני תמוז אב
לחבר את המציאות
עם ה’ יתברך

השאר תגובה

0