ברסלב - כאייל תערוג - התקשרות לצדיק הלכה למעשה 1 - דיסק מספר 214

התקשרות לצדיק הלכה למעשה 1 - דיסק מספר 214
₪5.00

והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה
תפקיד האדם בעולם
תפקיד הצדיק
עזרת הצדיקים
ראית המציאות בעין טובה
המתקת הכבדות שבלב
עבודת יעקב אבינו
סוד 'ויאבק איש עימו'
צדיק עליון
צדיק תחתון
ועוד נקודות מהמעשב מאבדת בת מלך

השאר תגובה

0