ברסלב - כאייל תערוג - חד גדיא ב - דיסק מספר 227

חד גדיא ב - דיסק מספר 227
₪5.00

סוד פיוט חד גדיא ב
סוד גדי עזים
מידת הגבורות
תיקון הגבורות
כח הצדיק
גבורות דקדושה
יוסף ודוד
יעקב ועשו
המחלוקת על הצדיק
סוד המטה עוז
אש המחלוקת
העלמת הצדיק
שור דקדושה

השאר תגובה

0