ברסלב - כאייל תערוג - לאסוף מקרוב לקבץ מרחוק-335

לאסוף מקרוב לקבץ מרחוק-335
₪5.00

סוד תיקון ראובן וסודות הגאולה
פרשת ויחי
ברכות יעקב לשבטים
מדרגת יעקב / מדרגת ישראל
סוד היאספו והיקבצו
הירידה שלפני העליה
מגדל עדר
דחיקת השעה
תיקון הגבורות הקשות
הביטול לצדיק האמת
החלוקה הרוחנית של ארץ ישראל
גבורות בני יעקב
מכירת יוסף
תיקון שמעון ולוי
קליפת הפלסטינאים
סוד הרב והתלמיד

השאר תגובה

0