ברסלב - כאייל תערוג - לך כנוס את כל היהודים - דיסק מספר 269

לך כנוס את כל היהודים - דיסק מספר 269
₪5.00

פורים
סוד ביטול קליפת עמלק על ידי עצות הצדיק ואחדות ישראל
פנימיות עניין פורים
המלחמות שלקראת הגאולה
שליחות אסתר
התקשרות מרדכי ואסתר
עומק קטרוג המן עלמלק
עצת מרדכי הצדיק
סוד ישנו עם אחד
משיא הגלות לשיא הגאולה
סוד בלילה ההוא נדדה שנת המלך
חצות טז בניסן מפלת המן
הארת יסוד דאבא
כח הכיסופים והרצונות

השאר תגובה

0