ברסלב - כאייל תערוג - לצאת מהארמון של הלא טוב - 359

לצאת מהארמון של הלא טוב - 359
₪5.00

על פי המעשה מאבדת בת מלך:

השכינה הקדושה
מידת המלכות
סיבת הניסיונות
בירור המדמה
צדיק האמת
הכח להטעות אותנו
החלל הפנוי
עצות התורה
בירור התענוג
צד הקדושה וצד השקר
דרך האמת
שיחה והתבודדות

השאר תגובה

0