ברסלב - כאייל תערוג - מעשה אלישע בן אבויה ורבי מאיר בעל הנס

• תורה ל״ג ליקוטי מוהר״ן
• תיקון מידת השלום
• שלום בין ישראל
• שלום כללי ושלום פרטי
• אם לא יהיה לאדם שלום עם עצמו לא יהיה לאדם שלום עם הסביבה
• בימי אחאב לא הפסידו במלחמות מפני שלא היה לשון הרע בעם ישראל למרות שהיתה עבודה זרה
• לשון הרע שמכניס שנאה ומחלוקת בעם ישראל
• להתחיל לדבר בלשון טובה
• עין טובה לימוד זכות ונקודה טובה (רפ״ב-״אזמרה לה׳ בעודי)
• מה פירוש לדון לכף זכות
• ע״י זה שמוצאים נקודות טובות בזולת פותחים לו פתח ומעוררים עליו את מידת הרחמים
• מעשה אלישע בן אבויה ורבי מאיר
• מעשה רבה בר שילה ואליהו הנביא וכף זכות על תורת רבי מאיר
• רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק
• משיח יחזיר את כל העולם בתשובה ע״י לימוד זכות על כל יהודי
• מה פירוש שלום בעצמותו?
• שלום פנימי זה שמחה ומנוחת הנפש ואז השכל מצליח להנהיג את הלב,אי שלום זה ההפך אי שלווה אי שמחה ואי שקט
• אדם צריך שיהיה שלום פנימי גם ש״טוב״ וגם שקשה
• לחפש ולמצוא את החיבור עם ה׳ יתברך מכל מציאות
• אין עוד מלבדו
• מצוות קריאת שמע
• כוונות בסיסיות בקריאת שמע
• מצוות תפילין סוד ארבעה בתים
• תיקון אלישע בן אבויה
• סוד ארבעה נכנסו לפרדס

פוסטים קשורים

השאר תגובה

0