ברסלב - כאייל תערוג - נקודת הנתינה

כ״ב סיון תשע״ה


המשך תורת המעשה משבעת הקבצנים-הזיכרון הראשון
•הצדיק שמוותר על כל המדרגות ובזה מחיה את כל עם ישראל
•המעשה מהנשר הגדול
•״ואני זוכר לאו כלום״
•מדרגת יחידה דיחידה
•הזדכות האדם ממשיכה השגה עליונה
•התנאי לקבלת השפע העליון-תיקון המידות ותיקון תאוות מיותרות
•מעשה רבי יהודה הנשיא
•המדרגה בשלמה בעבודת השם
•תיקון מדרגת הנתינה
•להפוך את המהות הפנימית ממקבל לנותן
•נקודת הנתינה
•אברהם אבינו מרכבה למידת החסד
•מדרגת הביטול הגמור
•נשמת המשיח
•״יחיד״ עושה תשובה ויש מחילה עולמית
•״אין שום יאוש בעולם כלל״
•הנסיון של דוד המלך
•בחינת משיח שמאיר לכל הנשמות
•התחזקות הנשמות
•סוד מכת בכורות-שאיבת החיות מכל הבלי העולם הזה
• כל העולם חסידי ברסלב
ועוד...

פוסטים קשורים

השאר תגובה

0