ברסלב - כאייל תערוג - סוד הנפת העומר שעורים - דיסק מספר 276

סוד הנפת העומר שעורים - דיסק מספר 276
₪5.00

הארת שער החמישים
הגעת רבינו לארץ ישראל
סוד היסוד דתפארת
ספירת העומר
תיקון הנפש הבהמית
דרך תיקון המידות
שלום בים הפכים
הארת שער החמישים
השלום הפנימי
הידיעה והבחירה
התקשרות לצדיק
הארת הנשמה האלוקית
אהבת ישראל

השאר תגובה

0