ברסלב - כאייל תערוג - שיחזרו וידבקו בשרשן - דיסק מספר 286

שיחזרו וידבקו בשרשן - דיסק מספר 286
₪5.00

על פי ליקוטי מוהר"ן תורה נ"ב:

תשעת הימים
עיקר מציאות האדם
כח הלב והמחשבה
מה חסר לנו באמת?
דבקות הנשמות שלפני הבריאה
התבודדות ותפילה
התקשרות לצדיק
קברי הצדיקים
הישארות הנפש של הצדיק בציון
אנשי הצדיק
סיבת העלמה על פי הבית חדש
סוד הדבקות ובנית בית המקדש
הכנעה להנהגה
המתקת הגבורות בשרשן העליון

השאר תגובה

0