ברסלב - כאייל תערוג - תורת הצדיק תרופת הדור

רק רבינו מדבר אלי!!!

ה' אדר תשע"ה-הרב עופר ארז • ביטול כח הקיטרוג של המן עמלק-שורש כח הדמיון


• פנימיות וחיצוניות
• נקודת הפנימיות דפנימיות שכולה לשם שמים שמבטלת את הקיטרוג
   של המן עמלק ומדליקה את נקודת התכלית שבלב
• כל ״המלך״ סתם במגילה מרמז על הקב״ה
• הדמיונות והגדלות של המן בסוד קליפת עמלק
• גלגול המן בקליפה הנאצית
• קליפת אדום והנצרות
• אהבת חינם בונה את בית המקדש
• אין מצב שהשם מתייאש מיהודי
• כל עצבות וכבדות זה לקבל לשון הרע של עמלק על עצמינו
• מתכלית הירידה לתכלית העליה
• הכבדות שבנפש שמונעת את העליה
• ״אין שום יאוש בעולם כלל״
• סוד העץ של חמישים אמה
• חמישים שערי טומאה• זכות מרדכי היהודי
• להפוך הכל לטובה
• אור צדיק האמת ששומר עלינו
• זמן השינה והדורמיטא
• המן עמלק שרוצה לבטל את האור של הצדיק
• תיקון המידות
• אסתר המלכה
• קלי קלי למה עזבתני
• גלוי הרחמים מהכתר העליון
• סוד ראש השרביט
• סוד עברה לשמה
• תכלית העליה ירידה
• הצדיק בעצמו שולח את האדם לירידות כדי ששמה במקומות הנמוכים יצעק וימשיך רחמים וחסדים על כל ישראל

פוסטים קשורים

השאר תגובה

0