ברסלב - כאייל תערוג - תיקון הברית ובטחון בפרנסה - דיסק מספר 271

תיקון הברית ובטחון בפרנסה - דיסק מספר 271
₪5.00

בירור המציאות
הולדת ישראל במצרים
כל ההתחלות מפורים
גלות וגאולת הנפש
הגאולה בכח הצדיק
הגאולה בכח האמונה
פירוד וחיבור
היציאה ממצרי הדעת
עבודת הבעל דבר
מדרגות האמונה
בחינת הביטחון
דור ההפלגה / דור המבול / דור סדום
תיקון המח / תיקון הלב
התקשרות לצדיק

השאר תגובה

0