ברסלב - כאייל תערוג - רשימת קטגוריות - פרשת השבוע

אשת יפת תואר
פרשת ראה
והיה עקב

והיה עקב

file_541.jpg

הפרשה מתחילה בפסוק והיה עקב... אם  אנחנו נקיים והיה עקב תשמרון את המשפטים אנחנו רואים שהקדוש ברוך מבטיח לנו שהוא ישמור אותנו וירבה עלינו חסדים וכו..

כמה יהודי חשוב אצל השם - פרשת בלק

כמה יהודי חשוב אצל השם - פרשת בלק

file_532.png
ניתוח של כמה נקודות מפרשת בלק, ספר דברים מתאר את המאורעות שהיו בתקופת המדבר, אחת המאורעות האחרונים שקרו לעם ישראל קרו בפרשת בלק וגם נימשך בפרשה הבאה כל ספר במדבר מחולק לשני תקופות חצי הספר הראשון על הזמן של השנה הראשונה והשנייה שהיינו במידבר, והחלק השני קופצים 38 שנה זה למעשה השנה האחרונה במידה וכל השנה הזאת זה הכנה לכניסה לארץ ישראל
בירור הניצוצות
תיקון לשון הרע ושינאת חינם
בראשית - חטא אדם הראשון
ספר דברים - בירור הקיני הקניזי והקדמוני
אריה עליון אריה תחתון
פרשת בהר והכנה לשבועות
כדת אין אונס