ברסלב - כאייל תערוג - רשימת קטגוריות - הלכות

סדר יום שבועות

סדר יום שבועות

file_478.png
בס"ד     סדר יום שבועות לאחר התפלה מכיון שמעלת הלומד תורה היא למעלה מכל, וכן שכרו של הלומד תורה עצום ונשגב למעלה מכל המצוות כולן, וכמו שאמרו בתלמוד ירושלמי, "אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה"
ליל שבועות וסדר הלימוד בלילה
וישבות ביום השביעי

וישבות ביום השביעי

file_457.jpg
בס"ד   סימן רמו - השכרה לעכו''ם בשבת  א ישראל שיש לו מונית, מותר לו להשכירה לגוי מערב-שבת, אף שהגוי ממשיך לעבוד ולהסיע בשבת, כל שהדרך במונית היא באריסות, הכל יודעים
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
מנהגי ימי העומר
מהלכות ספירת העומר
ביעור חמץ
שבת הגדול
בדיקת חמץ - חלק ב
בדיקת חמץ
ניקיון הבית מחמץ וכבוד האשה
ברכת האילנות
איסור השהיית חמץ
הכשרת הכלים לפסח - חלק ג
וישבות ביום השביעי
כשרות המצרכים בפסח - חלק ב
הכשרת הכלים לפסח - חלק ב
כשרות המצרכים בפסח - חלק א