ברסלב - כאייל תערוג - רשימת קטגוריות - הלכות

הכשרת הכלים לפסח - חלק א
הלכות חודש ניסן
וישבות ביום השביעי
ד פרשיות של חודש אדר - פרשת פרה
ליקוט הלכות פורים
דין תענית אסתר
הלכות פרשת זכור
וישבות ביום השביעי
מהלכות חודש אדר וזכר למחצית השקל

מהלכות חודש אדר וזכר למחצית השקל

file_326.jpg
" משנכנס אדר מרבים בשמחה " משנכנס אדר מרבים בשמחה [תענית (כט:). מגן אברהם (סי' תרפו סק''ה]. וכמו שנאמר במגילת אסתר: והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, לומר שמזל החודש גורם לטובה, [ירושלמי (ריש מגילה). וכן מצינו כיו''ב בחגיגה
פרשת שקלים

פרשת שקלים

file_301.jpg
"בזמן בית המקדש היו משמיעים על השקלים בא' באדר, על ידי הכרזת בתי הדין בכל ערי ישראל, שכל אחד מישראל חייב לשקול מחצית השקל בשקל הקודש, ולהביאם לבית המקדש..."
וישבות ביום השביעי
הלכה לשבת
ארבע פרשיות המיוחדות לחודש אדר - הראשונה - פרשת שקלים
וישבות ביום השביעי
הלכות טו בשבט
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי