ברסלב - כאייל תערוג - רשימת קטגוריות - הרב עופר ארז

פרשת שמות- דרך הגאולה
פרשת ויחי חלק ב תיקון שמעון ולוי
פרשת ויחי - חלק א
פרשת וייגש - בירור המשיחים הלכה למעשה חלק ג
פרשת וייגש- בירור המשיחים הלכה למעשה חלק ב
פרשת וייגש- בירור המשיחים הלכה למעשה חלק א
גילוי האור הגנוז
כי לא המציאות של האדם קובעת אלא הרצון של האדם קובע
עיקר הגלות האחרונה היא גלות הנפש
מידות טובות זה הרבה יותר גדול מניסים
תכלית הידיעה שלא נדע
כמוני ממש
לקבל באהבה לקבל בשמחה
יותר גדולה מן הטבע