ברסלב - כאייל תערוג - רשימת קטגוריות - מועדים

סדר יום שבועות

סדר יום שבועות

file_478.png
בס"ד     סדר יום שבועות לאחר התפלה מכיון שמעלת הלומד תורה היא למעלה מכל, וכן שכרו של הלומד תורה עצום ונשגב למעלה מכל המצוות כולן, וכמו שאמרו בתלמוד ירושלמי, "אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה"
ליל שבועות וסדר הלימוד בלילה
מנהגי ימי העומר
מהלכות ספירת העומר
ביעור חמץ
שבת הגדול
בדיקת חמץ - חלק ב
בדיקת חמץ
ניקיון הבית מחמץ וכבוד האשה
ברכת האילנות
איסור השהיית חמץ
הכשרת הכלים לפסח - חלק ג
כשרות המצרכים בפסח - חלק ב
הכשרת הכלים לפסח - חלק ב
כשרות המצרכים בפסח - חלק א
הכשרת הכלים לפסח - חלק א
הלכות חודש ניסן
ד פרשיות של חודש אדר - פרשת פרה
ליקוט הלכות פורים
דין תענית אסתר