ברסלב - כאייל תערוג - רשימת קטגוריות - שבת

וישבות ביום השביעי

וישבות ביום השביעי

file_457.jpg
בס"ד   סימן רמו - השכרה לעכו''ם בשבת  א ישראל שיש לו מונית, מותר לו להשכירה לגוי מערב-שבת, אף שהגוי ממשיך לעבוד ולהסיע בשבת, כל שהדרך במונית היא באריסות, הכל יודעים
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
הלכה לשבת
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי
וישבות ביום השביעי