ברסלב – כאייל תערוג – מהלך הכוכבים – דיסק מספר 304

3

קטגוריה:
סיפורי מעשיות – מעשה משבעת הקבצנים:

מסירת המלוכה
שינוי ההנהגה
חיבור מחודש
הירידה מן המלוכה
חוסר אונים דקדושה
התקשרות לצדיק
לסבול את העולם
שינוי משקפי התודעה
קבלה באהבה
עצבות נסיון הירידות
דוד המלך
סיבת הירידות

משקל 0.1 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז