הדרך לעץ החיים – 336

3

סיפורי מעשיות – מעשה משבעת הקבצנים:

הקבצן החמישי
השלמות שאין חיסרון כלל
מדרגת עץ החיים
אמונה יראה וענווה
דרך ועבודת האמונה
תיקון היראה
יראות נפולות
הקדושה שבלב
חשבון נפש
ענוות משה רבינו
אמת גוף-האילן
בניין המסכנות
יסודות השמחה
צדיק האמת

קטגוריה:
סיפורי מעשיות – מעשה משבעת הקבצנים:

הקבצן החמישי
השלמות שאין חיסרון כלל
מדרגת עץ החיים
אמונה יראה וענווה
דרך ועבודת האמונה
תיקון היראה
יראות נפולות
הקדושה שבלב
חשבון נפש
ענוות משה רבינו
אמת גוף-האילן
בניין המסכנות
יסודות השמחה
צדיק האמת

משקל 0.1 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז