החיגר והנאמן – 350

3

רבי אליעזר הגדול
משה רבינו
פרשת ואתחנן
תיקון עולם הרגש
סוד רגליה יורדות מוות
הארת הרגשות החיוביים
האש של רבינו
אהבה ושמחה
עבודת היום ועבודת הלילה
כח הנתינה
הריפוי של הנפש
הדרכה של הצדיק
דחיקת השעה
הגזלנים שביער
הדרך הפרטית
הדרך לתיקון
ההתעקשות לא ללון
קטגוריה:
רבי אליעזר הגדול
משה רבינו
פרשת ואתחנן
תיקון עולם הרגש
סוד רגליה יורדות מוות
הארת הרגשות החיוביים
האש של רבינו
אהבה ושמחה
עבודת היום ועבודת הלילה
כח הנתינה
הריפוי של הנפש
הדרכה של הצדיק
דחיקת השעה
הגזלנים שביער
הדרך הפרטית
הדרך לתיקון
ההתעקשות לא ללון
משקל 0.1 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז