והיא שעמדה – 343

3

לילה כיום יאיר
סוד לחם העוני
הארה והסתרה
גלות הדעת
הצילני נא מיד אחי
סוד היא שמצילה מאחי
תיקון הבעל תשובה
סוד רבי עקיבא
דרך תיקון הבעל תשובה
התקשרות לצדיק
פסח ויציאת מצרים

קטגוריה:

לילה כיום יאיר
סוד לחם העוני
הארה והסתרה
גלות הדעת
הצילני נא מיד אחי
סוד היא שמצילה מאחי
תיקון הבעל תשובה
סוד רבי עקיבא
דרך תיקון הבעל תשובה
התקשרות לצדיק
פסח ויציאת מצרים

משקל 0.1 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז