לאסוף מקרוב לקבץ מרחוק-335

3

סוד תיקון ראובן וסודות הגאולה
פרשת ויחי
ברכות יעקב לשבטים
מדרגת יעקב / מדרגת ישראל
סוד היאספו והיקבצו
הירידה שלפני העליה
מגדל עדר
דחיקת השעה
תיקון הגבורות הקשות
הביטול לצדיק האמת
החלוקה הרוחנית של ארץ ישראל
גבורות בני יעקב
מכירת יוסף
תיקון שמעון ולוי
קליפת הפלסטינאים
סוד הרב והתלמיד

קטגוריה:

סוד תיקון ראובן וסודות הגאולה
פרשת ויחי
ברכות יעקב לשבטים
מדרגת יעקב / מדרגת ישראל
סוד היאספו והיקבצו
הירידה שלפני העליה
מגדל עדר
דחיקת השעה
תיקון הגבורות הקשות
הביטול לצדיק האמת
החלוקה הרוחנית של ארץ ישראל
גבורות בני יעקב
מכירת יוסף
תיקון שמעון ולוי
קליפת הפלסטינאים
סוד הרב והתלמיד

משקל 0.1 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז