לצאת מהארמון של הלא טוב 2

5

על פי המעשה מאבדת בת מלך:

פרשת תולדות
גזרת המלך שהלא טוב יקח אותך
השני למלכות
שלמות וגילוי האמונה
משה רבינו
יעקב אבינו
אברהם ואליעזר, שרה והגר
צדיק האמת
עשיר עושר וצדקה
אין רשעים בישראל
בנית הכלי הנפשי
סוד משרת סוס ומעות
נר חנוכה

קטגוריה:
על פי המעשה מאבדת בת מלך:

פרשת תולדות
גזרת המלך שהלא טוב יקח אותך
השני למלכות
שלמות וגילוי האמונה
משה רבינו
יעקב אבינו
אברהם ואליעזר, שרה והגר
צדיק האמת
עשיר עושר וצדקה
אין רשעים בישראל
בנית הכלי הנפשי
סוד משרת סוס ומעות
נר חנוכה

תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז