נשמת דוד המלך – 357

5

ע"פ ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ח'

פרשת שופטים
בירור המדמה
המנהיג האמתי
התקרבות לצדיק
שום תשים עליך מלך
סוד השכינה מלכות דאצילות
רוח הקודש של הצדיק
סוד ה-70 שנה של דוד המלך
הדעת האמתית
החיפוש של צדיק האמת
בירור הדעת

קטגוריה:

ע"פ ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ח'

פרשת שופטים
בירור המדמה
המנהיג האמתי
התקרבות לצדיק
שום תשים עליך מלך
סוד השכינה מלכות דאצילות
רוח הקודש של הצדיק
סוד ה-70 שנה של דוד המלך
הדעת האמתית
החיפוש של צדיק האמת
בירור הדעת

תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז