קולות נצחיים-331

3

סיפורי מעשיות – על פי מעשה משבעת הקבצנים:

פרשת וישלח
הקבצן בעל הצוואר העקום
תיקון הדעת
מידת האמת
התענוג האמתי
תיקון הקול
הרוחניות שבדיבור
דמיון דקדושה
רבי שמעון במערה
דוד המלך ובית המקדש
עשרת הרוגי מלכות
הדור האחרון
יעקב אבינו
עבודת האבות
תיקון הנשמות

קטגוריה:
סיפורי מעשיות – על פי מעשה משבעת הקבצנים:

פרשת וישלח
הקבצן בעל הצוואר העקום
תיקון הדעת
מידת האמת
התענוג האמתי
תיקון הקול
הרוחניות שבדיבור
דמיון דקדושה
רבי שמעון במערה
דוד המלך ובית המקדש
עשרת הרוגי מלכות
הדור האחרון
יעקב אבינו
עבודת האבות
תיקון הנשמות

משקל 0.1 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז