דף הבית
09.03.2015

חדש על המדף
 
על פי המעשה מאבדת בת מלך:   פרשת תולדות גזרת המלך שהלא טוב יקח אותך השני למ...
מחיר 5.00 ₪
הוסף לסל
על פי המעשה מאבדת בת מלך:   השכינה הקדושה מידת המלכות סיבת הניסיונות בירור המדמ...
מחיר 5.00 ₪
הוסף לסל
הדרך לתיקון עץ הדעת טוב ורע פרשת בראשית הנחש שבגן עדן סוד חטא אדם הראשון לפני הח...
מחיר 5.00 ₪
הוסף לסל
ו' כסלו תשע"ז סיפורי מעשיות משנים קדמוניות - המעשה מחיגר, המנהיג האמתי צדיק האמת, המנהיג החכם שיודע להנהיג כל אחד בדרך הפרטית והמיוחדת שלו ...
המשך תורת המעשה מאבידת בת מלך
משרת סוס ומעוות, כלליות נשמות ישראל, הצדיקים שפועלים בשביל הכלל, הסיוע של הצדיק, אחרי שאדם מגיע לצדיק, חווית הלא טוב, מתוך הלא טוב בוחרים בשם יתברך
הגאון הצדיק רבי אליעזר פאפו זצ"ל - נכד ה "פלא יועץ"
 
האומר אלו העשרה מזמורים שגילה רבי נחמן מברסלב אין לו פחד על העוון כי בודאי המור נתקן עוונו. דמשק אליעזר.
הרה"ק רבי ברוך פנחס מסאקליא זצ"ל - נכד הבעל שם טוב
 
יאמר נא ישראל את העשרה פרקי תהלים שגילה רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. ובטח יוושעון בכל משאלות לבם לטובה וינצלו מכל צרה בלי ספק בתוך כלל ישראל. פרפראות לחכמה.
הגה"ק רבי יואל טייטלבוים זצ"ל האדמו"ר מסאטמר
 
היה אומר: "מי שאומר העשרה מזמורים אלו ממתיק מעליו כל הדינים הקשים" (ספר: שבחו של צדיק). וציווה שידפיסו את העשרה מזמורים שגילה מוהר"ן, והיה נותן מעצמו את הוצאות כל הדפוס להדפסת תיקון הכללי. מושיען של ישראל פרק י"ב.
כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל
 
יהודי שזוכה לומר את אלו המזמורים שגילה רבי נחמן כראוי, בכוחם לשבור מחיצות של ברזל. דפוס תלמידיו סעודה שלישית שמות תש"ם.
הרה"ק רבי אהרון ראטה זצ"ל בעל שומר אמונים
 
תיקונים לקרי - ואשרי הזוכה לעשותם - העשרה מזמורים שציווה הצדיק בעל ליקוטי מוהר"ן לומר, שאמר שגילו לו מן השמים שזהו ציון לאותו חטא. טהרת הקודש.
 הגאון הקדוש רבי חיים סינוואני זצ"ל
 
הנזהר לומר את התיקון הכללי של מוהר"ן מברסלב מתקן תיקון עצום. ופוק חזי מאן חתים עליה לתיקון זה הוא מוהר"ן, והוא נתערב בזה התיקון והוא תיקון נפלא. אם יאמרם אשרי לו, כי הוא תיקון גדול ונורא מאוד. ע"ש. עטרת תפארת פרשת שמות עמ' צ"ט.
הגה"ק בעל ייטב לב, ובנו הקדושת יום טוב זצ"ל
 
אמרו, שהאומר העשרה פרקים אלו של הצדיק רבי נחמן מברסלב אין צריך לפחד. ספר נר דוד.
הגאון הגדול המקובל האלוקי מוה"ר רבי חיים פלאג'י זצוק"ל
 
לתיקון פגם הקרי לומר המזמורים שליקט רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. והוא תיקון גדול מאוד. והאומר עשרת מזמורים הנזכרים, אין לו לפחד עוד מהפגם הנורא, כי הו בודאי נתקן ע"י אמירת תהלים הנ"ל. רפואה וחיים סוף פרק י"ב, עטרת חיים סימן מ"א
 
הרב הצדיק הגאון רבי שמואל הלר זצ"ל אב"ד דצפת
 
היה רגיל לומר שיש קבלה בידו מרבותיו שהאומר העשרה מזמורים הללו שגילה רבי נחמן מברסלב נחשב בשמים כאילו אמר וסיים את כל ספר תהילים. ספר ימי שמואל פרק ה.
גזרת המלך שהלא טוב יקח אותך, להחזיר את הבת מלך אל המלך, שלמות האמונה, גילוי האמונה בעולם, תיקון המידות, מידת הגאווה, עשיר צריך לעסוק בצדקה ...
השליחות של האדם בעולם הזה, ואין האדם יודע למה שולח בעולמו, מהיכן מקבל הבעל דבר את הכח נגדנו, מציאות החלל הפנוי, חיות שמחה ועושר ותענוג ...
אבל אומר רבנו יש מדרגה אחרת לגמרי שם רבנו אומר זה ניקרא ליפול מכל ה שבעים פנים של התורה הכוונה שאדם נפל למציאות של הסתרה שבתוך הסתרה ומה זה הסתרה שבתוך ...
בראשית, אדם הראשון, חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, דעת - רק טוב, דעת - לדעת את הרע, עולמות הרע, חוכמות חצוניות, פלוסופיה, חכמת תורת אמת, חכמת השקר ...
המשך שיעור תורה ח ליקוטי מוהרן תניינא
המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ה: מזה מדמה לא מבורר, בירור המדמה, התקשרות לצדיק, חיפוש המנהיג האמתי, פרשת שופטים, מצוות שום תשים עליך מלך.
המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא ח: התעוררות טובה וחיובית, מוכיח ראוי ושאינו ראוי, שמירת עינים מהקפדות ועין רעה, לראות נקודות טובות, כח התשובה החיובית.
ליקוטי מוהר"ן תנינא ח'-תקעו תוכחה: והיה עקב תשמעון, תורת הדורות האחרונים, תורת האות י, תורת האות ו, תורת האות ן, לעזור לדור האחרון ...
תורה עח
25.08.2016
ליקוטי מוהר"ן תנינא ח'-תקעו תוכחה("הצוואה של רבינו"): והיה עקב תשמעון, תורת הדורות האחרונים, תורת האות י', תורת האות ו' ...
חודשי השנה כנגד אברי האדם, תמוז אב - בחינת עינים, כח הראיה, ראיה עליונה ראיה תחתונה התענוג של הראיה התחתונ, כשנותנים מציאות למה שרואים בראיה ...
המדמה של העולם הזה, כוחות הטומאה של ה-07 אומות, כל אומה קשורה לכח מסויים של טומאה,אם עם ישראל מתקדש מאותה טומאה הוא שולט באותה אומה ...
ליקוטי מוהר'ן רפ'ב, תיקון שינאת חינם, סוד 'לא נגלה עוונם', המקפיד מאוד על הנקודה של בין אדם לחברו, לבטל מחלוקת, תיקון המידות ...
קדושת ימי בין המצרים, תיקון הגלות הפנימית-תיקון העולם, להוציא את הנשמה מהין הקליפות, ליקוטי מוהרן תורה ס"ז, לדעת את האמת על עצמו, תפילה והתבודדות ...
י"ג תמוז תשע"ו
מהות הצדיק. מעלת ההתקרבות אליו והצורך בדבר, ולמה נצרך לנסוע לצדיק?
השני למלכות הולך לחפש את בת המלך האבודה. כל הדרכים וההרפתקאות שעוברים עליו, הינם...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
ספר העוסק בעניין כף זכות, עין טובה ועין הרע על פי דברי חז"ל, לספר שני כרכים בכרי...
מחיר 65.00 ₪
הוסף לסל
מתגעגע לרבנו - ההגרלה הגדולה
רישום אזכרות
 
אומן טו בשבט תשעז
מגבית חירום!
 
חדש!!! על פרשת דרכים
בורא עולם הביא אותנו לעולם יפיפהשיש בו כל מה שאנו צריכים כדי להפיק את מקסימום ה...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
הפצה חובקת עולם!
 
הרשמה לרשימת תפוצה
חדש! רדיו רבנו
רדיו רבנו רצף שיעורים ושירים 24 שעות ביממה.
חדש! אפליקציה
שיעורים, רדיו רבנו, פייסבוק, יוטיוב, ועוד.
עלונים
 
עדכונים אחרונים
ו' כסלו תשע"ז סיפורי מעשיות משנים קדמוניות - המעשה מחיגר, המנהיג האמתי צדיק האמת, המנהיג החכם שיודע להנהיג כל אחד בדרך הפרטית והמיוחדת שלו ...
לצאת מהארמון של הלא טוב 2 - 360
מסופר על ר' נחמן מברסלב בספר חיי מוהר"ן שפעם אחת הוא היה בחתונה והיה שם בדחן שעשה הצגה...
המשך תורת המעשה מאבידת בת מלך
משרת סוס ומעוות, כלליות נשמות ישראל, הצדיקים שפועלים בשביל הכלל, הסיוע של הצדיק, אחרי שאדם מגיע לצדיק, חווית הלא טוב, מתוך הלא טוב בוחרים בשם יתברך
יסוד גדול מאד שרואים במעשה עם אליעזר ורבקה, שאליעזר בדק אם רבקה מתאימה ליצחק במידת החסד
גזרת המלך שהלא טוב יקח אותך, להחזיר את הבת מלך אל המלך, שלמות האמונה, גילוי האמונה בעולם, תיקון המידות, מידת הגאווה, עשיר צריך לעסוק בצדקה ...
לצאת מהארמון של הלא טוב - 359
יום ראשון - ירוחם בר כוכבא במקלט.
יום ראשון שיעור של הרב עופר ארז שליט"א רחובות, רחוב הנשיא הראשון ...
 
ספר
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
האתר נבנה על ידי Rtlx