דף הבית
09.03.2015

חדש על המדף
 
תפילות לפסח מאת הרה"צ ר' אליעזר ברלנד, מהדורה מצומצמת, ללא לימוד ושאר תוספות&nbs...
מחיר 10.00 ₪
הוסף לסל
בס"ד     תפילות לפסח מאת הרה"צ ר' אליעזר ברלנד, בתוספת: מראי מקומות...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
בס"ד     מומלץ! הגדה של פסח מהודרת עם הרבה תוספות הנצרכות וביאורים...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
"וידאו" - השעור השבועי. ליקוטי מוהרן תורה ד', הדעת האמתית, הטובה הנצחית, החיבור בן המח והלב, הסתרת העולם, תורה ומצוות, תכלית העבודה בעולם הזה ...
"וידאו" - השיעור השבועי
וידאו - השיעור השבועי
הגאון הצדיק רבי אליעזר פאפו זצ"ל - נכד ה "פלא יועץ"
 
האומר אלו העשרה מזמורים שגילה רבי נחמן מברסלב אין לו פחד על העוון כי בודאי המור נתקן עוונו. דמשק אליעזר.
הרה"ק רבי ברוך פנחס מסאקליא זצ"ל - נכד הבעל שם טוב
 
יאמר נא ישראל את העשרה פרקי תהלים שגילה רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. ובטח יוושעון בכל משאלות לבם לטובה וינצלו מכל צרה בלי ספק בתוך כלל ישראל. פרפראות לחכמה.
הגה"ק רבי יואל טייטלבוים זצ"ל האדמו"ר מסאטמר
 
היה אומר: "מי שאומר העשרה מזמורים אלו ממתיק מעליו כל הדינים הקשים" (ספר: שבחו של צדיק). וציווה שידפיסו את העשרה מזמורים שגילה מוהר"ן, והיה נותן מעצמו את הוצאות כל הדפוס להדפסת תיקון הכללי. מושיען של ישראל פרק י"ב.
כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל
 
יהודי שזוכה לומר את אלו המזמורים שגילה רבי נחמן כראוי, בכוחם לשבור מחיצות של ברזל. דפוס תלמידיו סעודה שלישית שמות תש"ם.
הרה"ק רבי אהרון ראטה זצ"ל בעל שומר אמונים
 
תיקונים לקרי - ואשרי הזוכה לעשותם - העשרה מזמורים שציווה הצדיק בעל ליקוטי מוהר"ן לומר, שאמר שגילו לו מן השמים שזהו ציון לאותו חטא. טהרת הקודש.
 הגאון הקדוש רבי חיים סינוואני זצ"ל
 
הנזהר לומר את התיקון הכללי של מוהר"ן מברסלב מתקן תיקון עצום. ופוק חזי מאן חתים עליה לתיקון זה הוא מוהר"ן, והוא נתערב בזה התיקון והוא תיקון נפלא. אם יאמרם אשרי לו, כי הוא תיקון גדול ונורא מאוד. ע"ש. עטרת תפארת פרשת שמות עמ' צ"ט.
הגה"ק בעל ייטב לב, ובנו הקדושת יום טוב זצ"ל
 
אמרו, שהאומר העשרה פרקים אלו של הצדיק רבי נחמן מברסלב אין צריך לפחד. ספר נר דוד.
הגאון הגדול המקובל האלוקי מוה"ר רבי חיים פלאג'י זצוק"ל
 
לתיקון פגם הקרי לומר המזמורים שליקט רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. והוא תיקון גדול מאוד. והאומר עשרת מזמורים הנזכרים, אין לו לפחד עוד מהפגם הנורא, כי הו בודאי נתקן ע"י אמירת תהלים הנ"ל. רפואה וחיים סוף פרק י"ב, עטרת חיים סימן מ"א
 
הרב הצדיק הגאון רבי שמואל הלר זצ"ל אב"ד דצפת
 
היה רגיל לומר שיש קבלה בידו מרבותיו שהאומר העשרה מזמורים הללו שגילה רבי נחמן מברסלב נחשב בשמים כאילו אמר וסיים את כל ספר תהילים. ספר ימי שמואל פרק ה.
" השיעור השבועי "
העין הטובה שבונה את בית המקדש - סיום מעשה מחיגר
המעגל של צדיק האמת - המעשה מחיגר
סוד מדרגת האבק-המעשה מחיגר 8
משה רבינו-אעברה ואראה טת הארץ הטובה, רבינו שהיה בארץ ישראל, יחוד עליון יחוד תחתון, לשמוע חדשות בבחינת מילתא דבדיחותא ...
863 - המשך תורת המעשה מחיגר, דרך התיקון של החיגר, השיחה של השמש והירח, האילן המופלא, השקיית האילן, מידת החכמה, סוד בחינת מים-תפילה ואמונה ...
ד טבת תשע"ז
נשמת הזיהרא עילאה, הערבות של הצדיק, המידות-להשליט מח מעל הלב, המעברים שמוצאים אותנו מהטעויות, ההתעקשות של החיגר מול הנאמן ובעל העגלה ...
הצדיק הנאמן, הנסיונות של הצדיקים, כל צדיק צריך לעבור אין סוף נסיונות והתמודדויות, הנסיון של יוסף הצדיק, הצדיקים במדרגת האצילות, צדיק יסוד עולם ...
הרגשת הלב, הבירור של הרגש, תיקון הרגלין, גלות הרגלין-הבירורים של הדור האחרון, ספר הרוקח, סוד האור הגנוז, כבודי לאחר לא אתן, בראשית מאמר סתום
המשך מעשה מחיגר חלק 2
ו' כסלו תשע"ז סיפורי מעשיות משנים קדמוניות - המעשה מחיגר, המנהיג האמתי צדיק האמת, המנהיג החכם שיודע להנהיג כל אחד בדרך הפרטית והמיוחדת שלו ...
המשך תורת המעשה מאבידת בת מלך
משרת סוס ומעוות, כלליות נשמות ישראל, הצדיקים שפועלים בשביל הכלל, הסיוע של הצדיק, אחרי שאדם מגיע לצדיק, חווית הלא טוב, מתוך הלא טוב בוחרים בשם יתברך
השני למלכות הולך לחפש את בת המלך האבודה. כל הדרכים וההרפתקאות שעוברים עליו, הינם...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
ספר העוסק בעניין כף זכות, עין טובה ועין הרע על פי דברי חז"ל, לספר שני כרכים בכרי...
מחיר 65.00 ₪
הוסף לסל
הפצה חובקת עולם!
 
חדש! רדיו רבנו
רדיו רבנו רצף שיעורים ושירים 24 שעות ביממה.
רישום אזכרות
 
מוקד הישועות
עדכונים אחרונים
על ידי הארת שבת נתעורר העולם לתשובה מאהבה...
אסור להשהות חמץ שלנו ברשותנו כל ימי הפסח. והמשהה חמץ ברשותו, הריהו ביטל מצוות עשה של ''תשביתו שאור מבתיכם''...
מנהג בני אשכנז להחמיר בכלי זכוכית שהשתמשו בהם בחמץ חם, שלא להשתמש בהם בפסח...
מלאכה שנעשית בתלוש, לצורך קביעה במחובר, כגון סיתות אבנים או תיקון קורות כדי לקובעם בבנין, אפי' אם נעשית המלאכה בבית הגוי בקבלנות, אסור לעשותה בשבת...
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמר. החדש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". בשבת זו מכריזים על חודש ניסן כראש לכל חודשי השנה.
בינתיים ממשיכים בני ישראל במצרים להשתעבד ולהתענות בעינויים קשים ובעבודה מפרכת. מצבם הנורא ממש עובר על כל דמיון אנושי. מבט במדרשי חז''ל מגלה לעינינו...
את הסיפור הבא שמעתי מנהג מונית צעיר וחביב שהתקשר אלי באישון לילה, ולצורך הסיפור נקרא לו שמוליק. באחת הפעמים הושאר עיתון על ספסל מוניתו...
החברים המקורבים לצדיקי אמת ואוחזים את עצמם בהם, ראוי שיחזקו זה את זה ויעוררו זה את זה
אדם שהתערב לו בטעות חמץ בתוך מאכלים הכשרים לפסח, כגון שמצא גרגר חיטה בתוך תבשיל...
הכשר הכלי נקבע על פי רוב שימושו. כלומר, שאם על פי רוב, השימוש בכלי הוא בתבשילים שיש בהם לחות, כרוטב או מרק...
 
חדש!!! על פרשת דרכים
בורא עולם הביא אותנו לעולם יפיפהשיש בו כל מה שאנו צריכים כדי להפיק את מקסימום ה...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
הרשמה לרשימת תפוצה
חדש! אפליקציה
שיעורים, רדיו רבנו, פייסבוק, יוטיוב, ועוד.
עלונים
 
ספר
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
האתר נבנה על ידי Rtlx