דף הבית
09.03.2015

הגאון הצדיק רבי אליעזר פאפו זצ"ל - נכד ה "פלא יועץ"
 
האומר אלו העשרה מזמורים שגילה רבי נחמן מברסלב אין לו פחד על העוון כי בודאי המור נתקן עוונו. דמשק אליעזר.
הרה"ק רבי ברוך פנחס מסאקליא זצ"ל - נכד הבעל שם טוב
 
יאמר נא ישראל את העשרה פרקי תהלים שגילה רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. ובטח יוושעון בכל משאלות לבם לטובה וינצלו מכל צרה בלי ספק בתוך כלל ישראל. פרפראות לחכמה.
הגה"ק רבי יואל טייטלבוים זצ"ל האדמו"ר מסאטמר
 
היה אומר: "מי שאומר העשרה מזמורים אלו ממתיק מעליו כל הדינים הקשים" (ספר: שבחו של צדיק). וציווה שידפיסו את העשרה מזמורים שגילה מוהר"ן, והיה נותן מעצמו את הוצאות כל הדפוס להדפסת תיקון הכללי. מושיען של ישראל פרק י"ב.
כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל
 
יהודי שזוכה לומר את אלו המזמורים שגילה רבי נחמן כראוי, בכוחם לשבור מחיצות של ברזל. דפוס תלמידיו סעודה שלישית שמות תש"ם.
הרה"ק רבי אהרון ראטה זצ"ל בעל שומר אמונים
 
תיקונים לקרי - ואשרי הזוכה לעשותם - העשרה מזמורים שציווה הצדיק בעל ליקוטי מוהר"ן לומר, שאמר שגילו לו מן השמים שזהו ציון לאותו חטא. טהרת הקודש.
 הגאון הקדוש רבי חיים סינוואני זצ"ל
 
הנזהר לומר את התיקון הכללי של מוהר"ן מברסלב מתקן תיקון עצום. ופוק חזי מאן חתים עליה לתיקון זה הוא מוהר"ן, והוא נתערב בזה התיקון והוא תיקון נפלא. אם יאמרם אשרי לו, כי הוא תיקון גדול ונורא מאוד. ע"ש. עטרת תפארת פרשת שמות עמ' צ"ט.
הגה"ק בעל ייטב לב, ובנו הקדושת יום טוב זצ"ל
 
אמרו, שהאומר העשרה פרקים אלו של הצדיק רבי נחמן מברסלב אין צריך לפחד. ספר נר דוד.
הגאון הגדול המקובל האלוקי מוה"ר רבי חיים פלאג'י זצוק"ל
 
לתיקון פגם הקרי לומר המזמורים שליקט רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. והוא תיקון גדול מאוד. והאומר עשרת מזמורים הנזכרים, אין לו לפחד עוד מהפגם הנורא, כי הו בודאי נתקן ע"י אמירת תהלים הנ"ל. רפואה וחיים סוף פרק י"ב, עטרת חיים סימן מ"א
 
הרב הצדיק הגאון רבי שמואל הלר זצ"ל אב"ד דצפת
 
היה רגיל לומר שיש קבלה בידו מרבותיו שהאומר העשרה מזמורים הללו שגילה רבי נחמן מברסלב נחשב בשמים כאילו אמר וסיים את כל ספר תהילים. ספר ימי שמואל פרק ה.
המשך שיעור תורה ח ליקוטי מוהרן תניינא
המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ה: מזה מדמה לא מבורר, בירור המדמה, התקשרות לצדיק, חיפוש המנהיג האמתי, פרשת שופטים, מצוות שום תשים עליך מלך.
המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא ח: התעוררות טובה וחיובית, מוכיח ראוי ושאינו ראוי, שמירת עינים מהקפדות ועין רעה, לראות נקודות טובות, כח התשובה החיובית.
ליקוטי מוהר"ן תנינא ח'-תקעו תוכחה: והיה עקב תשמעון, תורת הדורות האחרונים, תורת האות י, תורת האות ו, תורת האות ן, לעזור לדור האחרון ...
תורה עח
25.08.2016
ליקוטי מוהר"ן תנינא ח'-תקעו תוכחה("הצוואה של רבינו"): והיה עקב תשמעון, תורת הדורות האחרונים, תורת האות י', תורת האות ו' ...
חודשי השנה כנגד אברי האדם, תמוז אב - בחינת עינים, כח הראיה, ראיה עליונה ראיה תחתונה התענוג של הראיה התחתונ, כשנותנים מציאות למה שרואים בראיה ...
חדש על המדף
 
בורא עולם הביא אותנו לעולם יפיפהשיש בו כל מה שאנו צריכים כדי להפיק את מקסימום ה...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
על פי ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ח:   התעוררות חיוביתקול המוכיח הראוישמירת עינים מ...
מחיר 5.00 ₪
הוסף לסל
על פי ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ח: פרשת עקבתורת הנון הסופיתהמציאות הרוחנית בדור...
מחיר 5.00 ₪
הוסף לסל
המדמה של העולם הזה, כוחות הטומאה של ה-07 אומות, כל אומה קשורה לכח מסויים של טומאה,אם עם ישראל מתקדש מאותה טומאה הוא שולט באותה אומה ...
ליקוטי מוהר'ן רפ'ב, תיקון שינאת חינם, סוד 'לא נגלה עוונם', המקפיד מאוד על הנקודה של בין אדם לחברו, לבטל מחלוקת, תיקון המידות ...
קדושת ימי בין המצרים, תיקון הגלות הפנימית-תיקון העולם, להוציא את הנשמה מהין הקליפות, ליקוטי מוהרן תורה ס"ז, לדעת את האמת על עצמו, תפילה והתבודדות ...
י"ג תמוז תשע"ו
מהות הצדיק. מעלת ההתקרבות אליו והצורך בדבר, ולמה נצרך לנסוע לצדיק?
סיפורי מעשיות מעשה מחיגר,אין שום יאוש בעולם כלל,כסיל בחושך יהלך,מלכות השם יתברך,מהו רצון השם,תיקון המידות,יג מידות של רחמים...
תיקון וקילקול, הבירור של החלל הפנוי, עצבות וכבדות בלב האדם, איך עם ישראל מתמודד עם מצבי הקטנות, על ידי שתיקה של אמונה עוברים את החלל הפנוי, התגברות הקושיות.
תכלית הטוב להטיב הטוב השלם מציאות הרע היא רק הכנה לטוב השלם פתיחת ספר עץ החיים לאריזל הצמצום החלל הפנוי ובריאת העולמות מציאות החלל הפנוי שנמצאת בכל...
המשך תורה עב
דוד המלך ותיקון מידת המלכות
הסדר של השבטים היה מאוד מדויק לא רק שלכל שבא היה את המקום אלא גם לכל משפחה איפה לשים את האוהל ו40 שנה נעו בסדר הזה חזל שואלים מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה א...
לראות את ההשגה הפרטית, אין עוד מלבדו, דרך אמונה בחרתי, ללמוד להכיר את ההשגחה הפרטית, מאת השם היתה זאת והכל לטובה, דיבורי אמונה מאירים את האמונה בלב
השני למלכות הולך לחפש את בת המלך האבודה. כל הדרכים וההרפתקאות שעוברים עליו, הינם...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 25.00 ₪
הוסף לסל
ספר העוסק בעניין כף זכות, עין טובה ועין הרע על פי דברי חז"ל, לספר שני כרכים בכרי...
מחיר 65.00 ₪
הוסף לסל
שיעורים מאומן ראש השנה תשעז
 
חדש!!! על פרשת דרכים
בורא עולם הביא אותנו לעולם יפיפהשיש בו כל מה שאנו צריכים כדי להפיק את מקסימום ה...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
הפצה חובקת עולם!
 
הרשמה לרשימת תפוצה
טריפסה הסעות
חדש! רדיו רבנו
רדיו רבנו רצף שיעורים ושירים 24 שעות ביממה.
חדש! אפליקציה
שיעורים, רדיו רבנו, פייסבוק, יוטיוב, ועוד.
עלונים
 
עדכונים אחרונים
הילולה מרכזית של רבינו הקדוש
בס"ד שיעורים של הרב עופר ארז שהוקלטו באומן תשע"ז
המשך שיעור תורה ח ליקוטי מוהרן תניינא
בורא עולם הביא אותנו לעולם יפיפה שיש בו כל מה שאנו צריכים כדי להפיק את מקסימום היכולות הטמונים בנו. במהלך החיים אנו נתקלים באתגרים לא מעטים...
המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ה: מזה מדמה לא מבורר, בירור המדמה, התקשרות לצדיק, חיפוש המנהיג האמתי, פרשת שופטים, מצוות שום תשים עליך מלך.
על פי ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ח: התעוררות חיובית, קול המוכיח הראוי, שמירת עינים מהקפדות, נקודות טובות תשובה חיובית, ראש השנה של הצדיק, רוחניות הדיבור ...
על פי ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ח: תורת הנון הסופית, המציאות הרוחנית בדורינו, בעל הבית של העולם, כח התבודדות, והדיבור עם השם יתברך, המוכיח הראוי ...
המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא ח: התעוררות טובה וחיובית, מוכיח ראוי ושאינו ראוי, שמירת עינים מהקפדות ועין רעה, לראות נקודות טובות, כח התשובה החיובית.
ליקוטי מוהר"ן תנינא ח'-תקעו תוכחה: והיה עקב תשמעון, תורת הדורות האחרונים, תורת האות י, תורת האות ו, תורת האות ן, לעזור לדור האחרון ...
על פי ליקוטי מוהר"ן תורה ע"ח: כשהצדיק נכנס לארץ ישראל, משה רבינו תקטו תפילות, מדרגת היחידה מתנת חינם, השתדלות רוחנית השתדלות גשמית, בראשית מאמר סתום ...
 
ספר
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 25.00 ₪
הוסף לסל
האתר נבנה על ידי Rtlx