דף הבית
09.03.2015

הגאון הצדיק רבי אליעזר פאפו זצ"ל - נכד ה "פלא יועץ"
 
האומר אלו העשרה מזמורים שגילה רבי נחמן מברסלב אין לו פחד על העוון כי בודאי המור נתקן עוונו. דמשק אליעזר.
הרה"ק רבי ברוך פנחס מסאקליא זצ"ל - נכד הבעל שם טוב
 
יאמר נא ישראל את העשרה פרקי תהלים שגילה רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. ובטח יוושעון בכל משאלות לבם לטובה וינצלו מכל צרה בלי ספק בתוך כלל ישראל. פרפראות לחכמה.
הגה"ק רבי יואל טייטלבוים זצ"ל האדמו"ר מסאטמר
 
היה אומר: "מי שאומר העשרה מזמורים אלו ממתיק מעליו כל הדינים הקשים" (ספר: שבחו של צדיק). וציווה שידפיסו את העשרה מזמורים שגילה מוהר"ן, והיה נותן מעצמו את הוצאות כל הדפוס להדפסת תיקון הכללי. מושיען של ישראל פרק י"ב.
כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל
 
יהודי שזוכה לומר את אלו המזמורים שגילה רבי נחמן כראוי, בכוחם לשבור מחיצות של ברזל. דפוס תלמידיו סעודה שלישית שמות תש"ם.
הרה"ק רבי אהרון ראטה זצ"ל בעל שומר אמונים
 
תיקונים לקרי - ואשרי הזוכה לעשותם - העשרה מזמורים שציווה הצדיק בעל ליקוטי מוהר"ן לומר, שאמר שגילו לו מן השמים שזהו ציון לאותו חטא. טהרת הקודש.
 הגאון הקדוש רבי חיים סינוואני זצ"ל
 
הנזהר לומר את התיקון הכללי של מוהר"ן מברסלב מתקן תיקון עצום. ופוק חזי מאן חתים עליה לתיקון זה הוא מוהר"ן, והוא נתערב בזה התיקון והוא תיקון נפלא. אם יאמרם אשרי לו, כי הוא תיקון גדול ונורא מאוד. ע"ש. עטרת תפארת פרשת שמות עמ' צ"ט.
הגה"ק בעל ייטב לב, ובנו הקדושת יום טוב זצ"ל
 
אמרו, שהאומר העשרה פרקים אלו של הצדיק רבי נחמן מברסלב אין צריך לפחד. ספר נר דוד.
הגאון הגדול המקובל האלוקי מוה"ר רבי חיים פלאג'י זצוק"ל
 
לתיקון פגם הקרי לומר המזמורים שליקט רבי נחמן מברסלב: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"ן. והוא תיקון גדול מאוד. והאומר עשרת מזמורים הנזכרים, אין לו לפחד עוד מהפגם הנורא, כי הו בודאי נתקן ע"י אמירת תהלים הנ"ל. רפואה וחיים סוף פרק י"ב, עטרת חיים סימן מ"א
 
הרב הצדיק הגאון רבי שמואל הלר זצ"ל אב"ד דצפת
 
היה רגיל לומר שיש קבלה בידו מרבותיו שהאומר העשרה מזמורים הללו שגילה רבי נחמן מברסלב נחשב בשמים כאילו אמר וסיים את כל ספר תהילים. ספר ימי שמואל פרק ה.
חודשי השנה כנגד אברי האדם, תמוז אב - בחינת עינים, כח הראיה, ראיה עליונה ראיה תחתונה התענוג של הראיה התחתונ, כשנותנים מציאות למה שרואים בראיה ...
המדמה של העולם הזה, כוחות הטומאה של ה-07 אומות, כל אומה קשורה לכח מסויים של טומאה,אם עם ישראל מתקדש מאותה טומאה הוא שולט באותה אומה ...
ליקוטי מוהר'ן רפ'ב, תיקון שינאת חינם, סוד 'לא נגלה עוונם', המקפיד מאוד על הנקודה של בין אדם לחברו, לבטל מחלוקת, תיקון המידות ...
קדושת ימי בין המצרים, תיקון הגלות הפנימית-תיקון העולם, להוציא את הנשמה מהין הקליפות, ליקוטי מוהרן תורה ס"ז, לדעת את האמת על עצמו, תפילה והתבודדות ...
י"ג תמוז תשע"ו
מהות הצדיק. מעלת ההתקרבות אליו והצורך בדבר, ולמה נצרך לנסוע לצדיק?
השני למלכות הולך לחפש את בת המלך האבודה. כל הדרכים וההרפתקאות שעוברים עליו, הינם...
מחיר 30.00 ₪
הוסף לסל
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 25.00 ₪
הוסף לסל
אורות וצלילם גבהים ומורדות מלווים את דרכי חיינו שינווים מאפיינים את תקופתינו כ...
מחיר 20.00 ₪
הוסף לסל
סיפורי מעשיות מעשה מחיגר,אין שום יאוש בעולם כלל,כסיל בחושך יהלך,מלכות השם יתברך,מהו רצון השם,תיקון המידות,יג מידות של רחמים...
תיקון וקילקול, הבירור של החלל הפנוי, עצבות וכבדות בלב האדם, איך עם ישראל מתמודד עם מצבי הקטנות, על ידי שתיקה של אמונה עוברים את החלל הפנוי, התגברות הקושיות.
תכלית הטוב להטיב הטוב השלם מציאות הרע היא רק הכנה לטוב השלם פתיחת ספר עץ החיים לאריזל הצמצום החלל הפנוי ובריאת העולמות מציאות החלל הפנוי שנמצאת בכל...
המשך תורה עב
דוד המלך ותיקון מידת המלכות
הסדר של השבטים היה מאוד מדויק לא רק שלכל שבא היה את המקום אלא גם לכל משפחה איפה לשים את האוהל ו40 שנה נעו בסדר הזה חזל שואלים מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה א...
לראות את ההשגה הפרטית, אין עוד מלבדו, דרך אמונה בחרתי, ללמוד להכיר את ההשגחה הפרטית, מאת השם היתה זאת והכל לטובה, דיבורי אמונה מאירים את האמונה בלב
המשך ליקוטי מוהר"ן ל"ג - סוד גילוי האהבה שבדעת.
המשך משבוע שעבר
תיקון מידת השלום, שלום בין ישראל ,שלום כללי ושלום פרטי, אם לא יהיה לאדם שלום עם עצמו לא יהיה לאדם שלום עם הסביבה...
סוד זמן אכילת קרבן פסח, סוד חצות אני יוצא בתוך מצרים, שליטת כוכב מאדים, גאולה ראשונה גאולה אחרונה, סוד שועל יוצא מקודש הקודשים, נבואת אוריה נבואת זכרי...
ג ניסן תשעו מוקדש לרפואת אליה בת נטלי
אומן - אכילה עם הרב עופר ארז
הרשמה לרשימת תפוצה
אומן ראש השנה תשעו
 
חדש! רדיו רבנו
רדיו רבנו רצף שיעורים ושירים 24 שעות ביממה.
חדש! אפליקציה
שיעורים, רדיו רבנו, פייסבוק, יוטיוב, ועוד.
עלונים
 
עדכונים אחרונים
חודשי השנה כנגד אברי האדם, תמוז אב - בחינת עינים, כח הראיה, ראיה עליונה ראיה תחתונה התענוג של הראיה התחתונ, כשנותנים מציאות למה שרואים בראיה ...
ספר דברים: צוציתא חיוורתא דנורא, בירור היצר הרע שבמחשבה, ביטול ה-70 אומות, בירור המדמה, תיקון הבכיה לחינם, הקיני הקניזי והקדמוני, חטא המרגלים לפני ואחרי ...
נפתחה הרשמה, לסעודות החג עם הרב עופר ארז אצל שיינעאר בראש השנה!
המדמה של העולם הזה, כוחות הטומאה של ה-07 אומות, כל אומה קשורה לכח מסויים של טומאה,אם עם ישראל מתקדש מאותה טומאה הוא שולט באותה אומה ...
ליקוטי מוהרן על פי תורה רפב: איך זוכים לעין טובה, שמירת העינים, תיקון השנאת חינם, סוד נגלה עוונם נגלה קיצם, לעשות שיחות מהרגשות ...
נהריה, שכונת טרומפלדור 441 במקלט איש קשר: דוד 054-6786102
דימונה, בית מדרש ברסלב ליד מרכז מדעים
ליקוטי מוהר'ן רפ'ב, תיקון שינאת חינם, סוד 'לא נגלה עוונם', המקפיד מאוד על הנקודה של בין אדם לחברו, לבטל מחלוקת, תיקון המידות ...
קדושת ימי בין המצרים, תיקון הגלות הפנימית-תיקון העולם, להוציא את הנשמה מהין הקליפות, ליקוטי מוהרן תורה ס"ז, לדעת את האמת על עצמו, תפילה והתבודדות ...
סיפורי מעשיות - על פי מעשה משבעת הקבצנים: החיים הטובים, המדינה של העשירות, הקבצן החירש, הגן המופלא, הגנני הנעלם, ספיחי הגן, מצוות צדקה, החיפוש הנצחי ...
 
ספר
"אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה" (שיר השירים)   מדוע נקרא מקום בית המק...
מחיר 25.00 ₪
הוסף לסל
האתר נבנה על ידי Rtlx