הרב

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
elementor_library
product

בית כנסת שאין כהן, אם מותר ללוי לעלות ראשון

הרב עופר ארז לעלות לוי במקום כהן

תוכן עניינים

שאלה: במנין שאין כהן, האם צריך להקדים להעלות לתורה את הלוי ראשון או שאפשר להעלות לתורה ישראל?

תשובה: במשנה (גיטין נט.) אמרו שכהן קורא בתורה ראשון, ובגמרא (שם נט:) אמר אביי שאם אין שם כהן נתפרדה החבילה, עיי"ש. ומבואר שאם אין כהן, אין חיוב להעלות ראשון לוי דוקא, אלא יכול לעלות ישראל.

אלא שנחלקו הפוסקים אם כשאין כהן אסור להעלות לוי לקרוא ראשון, או שאם רוצים יכולים להעלות לוי לעליית ראשון, שבבית יוסף (אורח חיים סי' קלה) הביא בשם "מצאתי כתוב" שמותר להעלות לוי ראשון, וכ"כ הרמ"א בדרכי משה (שם סק"ו) בדעת הרמב"ם. אולם בדרכי משה (שם) דייק מדברי המרדכי שאין הלוי יכול לקרות ראשון, וכ"כ הטורי זהב (סק"ו) בדעת הרמב"ם. ומרן בשולחן ערוך (שם סעי' ו) כתב רק שאם אין כהן בבית הכנסת קורא ישראל במקום כהן ולא יעלה לוי אחריו. ונחלקו האחרונים בדעת השולחן ערוך, ולדינא העלה בשו"ת יביע אומר ח"ו (אורח חיים סי' כד) שיכול הלוי לעלות ראשון לספר תורה, ושכן המנהג, עיי"ש (ושם העלה שאפשר להעלותו גם מעליית שלישי ואילך).  

בסיכום: אם אין כהן בבית הכנסת, אפשר להעלות לעליית ראשון לספר תורה לוי או ישראל. ואם עלה ישראל ראשון, אסור להעלות לוי אחריו לעליית שני, אבל יכולים להעלותו לעליית שלישי וכו'.

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
הרב עופר ארז

בעניין האבות הקדושים

ממשיכים לעסוק בעניין האבות הקדושים נגיד בקצרה נקודה שקצת דיברנו עליה בשבוע שעבר. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאין קורין אבות אלא לשלושה, לאברהם

Read More »
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז