הרב עופר ארז | מרפא הנפשות

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

יציאת אשה יולדת מביתה

יציאת יולדת מביתה עופר ארז

תוכן עניינים

שאלה: רבים אומרים שאסור לאשה יולדת לצאת מהבית עד שיעברו ארבעים יום. האם דבר זה נכון על פי ההלכה?

תשובה: בגמרא (ברכות נד:) אמר רבי יהודה שלושה צריכים שימור ואלו הן: חולה, חתן וכלה. במתניתא תנא חולה, חיה, חתן וכלה. ויש אומרים אף אבל ויש אומרים אף תלמיד חכם בלילה, ע"כ. והשמירה היא שלא יניחום לבדם (עיון יעקב שם). והגאון יעב"ץ (בהגהותיו שם) כתב שגם בביתם שבתוך העיר צריכים שמירה. ובערוך השולחן (אבן העזר סי' סד אות ג) כתב שלא יצאו יחידים, וגם בביתם לא ישבו לבדם אפילו ביום. ובספר שמירת הגוף והנפש ח"ב (עמ' תקלג בהערות) הביא מספר זכירה שסכנה להניח היולדת לבדה בבית אפילו רגע אחד.

ולעניין כמה זמן צריכה שמירה, הנה בספר שמירת הגוף והנפש (שם) הביא משם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהשיב על זה שקיבל מהחזון איש זצ"ל שצריכה שימור שבעה ימים, ע"כ. אולם בשו"ת מהרש"ל (סי' מה) מבואר שצריכה שמירה חודש ימים. וכן פסק מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם ח"ז (עמ' רמט).

בסיכום: יולדת צריכה שמירה לאחר לידתה, והיינו שלא תצא מביתה ללא ליווי, וכן אם אפשר שלא תישאר לבדה אפילו כשהיא בביתה. וצריכה לנהוג כן במשך שלושים יום.

Picture of מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

מאת הרב יניב בוזגלו שליט"א

שתף עם חברים

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז