Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

עופר ארז מעשה מבן מלך ובן שפחה

תוכן עניינים

’מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו‘

בעזרת השם נמשיך את המעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו – הגענו לקטע שהבן מלך היה בבית של אדם היער וכמו שדיברנו כבר הבית של אדם היער זה הדעת של הצדיק והוא עכשיו הוא קיבל מהצדיק את הדעת ואז אדם היער שזה הצדיק אמר לו: אתה חייב לרדת מהמקום, אתה חייב ללכת מהבית שלי כי פה לא תגיע לתיקון שלך, התיקון שלך יהיה שתחפש מדינה שהמדינה נקראת ’המדינה טיפשית והמלך חכם‘ וכשתמצא את המדינה הזאת שם תבוא אל התיקון השלם שלך.

ניסיונות וקשיים שמציפים..

לפני שבועיים דיברנו מדוע הוא לא יכול להישאר בבית של אדם היער – הרי אם הבית זה הדעת של הצדיק האמת והיה לו טוב שמה, הוא הרגיש שם את כל התענוגים של העולם, זה הניגונים המופלאים שזה הכל בחינות רוחניות מאוד גבוהות – אם כך הוא רוצה להישאר שמה, הוא אומר ’אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנעם השם ולבקר בהיכלו‘ – מדוע הוא לא יכול להישאר שם? דיברנו על הנקודה הזאת שכל אדם חייב לעבור ירידות בעולם הזה, ז“א לעלות למקום מסויים, לקבל הבנה, דעת והתחזקות רוחנית ואח“כ ללכת ולברר את זה למטה. מדוע אנחנו באמת צריכים לרדת? אם יהודי בא ואומר: אני מאמין בהקב“ה, אני מאמין בתורה וזה רק מה שאני רוצה, אני לא רוצה שום דבר אחר, אז באמת מצד הנהגת השם למה שלא יהיה כל הזמן בקדושה? אנחנו רואים שהקב“ה עושה את המציאות הזאת – דיברנו על זה לפני שבועיים שהזוהר הקדוש אומר שלכל אדם יש ניצוצות רעים, הכוונה לרצונות לא טובים. לכל אדם יש ניצוצות לא טובים מצד חטא אדם הראשון – ועם הגלגולים ועם הדורות הוספנו עוד דברים – וכדי לברר את החלק
הרע שבתוכנו אנחנו חייבים לרדת לניסיונות ולקשיים
שהם מעוררים ומציפים בתוכנו החוצה את היצר הרע ואז אנחנו יכולים להתמודד איתו

אנחנו לא מחפשים את הדברים האלה

אדם היער אמר לבן מלך האמיתי: אתה לא יכול להישאר פה, אתה חייב לרדת ולעזוב את המקום הזה כדי לעבור את ההתנסויות – צריך להדגיש שאין הכוונה שאנחנו מחפשים את הדברים האלה, אנחנו לא מחפשים את הדברים האלה, נהפוך הוא, אדם מצד עצמו רק רוצה להיות בטוב, רוצה להיות ברוחניות, רוצה להיות ביישוב הדעת ובשלוות הנפש אלא שמשמיים כבר מסובבים את ההנהגה הזאת, אף אחד לא צריך לדאוג, כשאדם צריך לעבור איזה ירידה וצמצום אז משמיים כבר מסובבים
את הדבר הזה, לכן אדם היער אמר לבן מלך האמיתי: פה אתה לא יכול להגיע
לתיקון שלך, אתה צריך לחפש מדינה שהשם שלה הוא ’המדינה טיפשית והמלך חכם‘

יהודי הוא כולו טוב

-המדינה זה מרמז על כל מציאות העולם הזה. המלך זה מלכות השם. באמת הקניין השלם ביותר זה שאדם יראה וישיב אל הלב את מה שחז“ל אומרים שהעולם הזה נקרא ’עלמא דשקרא‘, באמת יש המון-המון שקר והטעיה בעולם הזה וכמעט אין פינה שאנחנו לא פונים ולא נתקלים בתוך המציאות של השקר, בכמה תורות בליקו“מ רבינו אומר שזה קיים בעיקר בתוכנו הבחינה של השקר. יש כלל ויסוד גדול מאוד בדבר הזה, רבינו האר“י הקדוש אומר שבאמת עצם האדם היהודי
זה נשמה א-לוקית וזה חלק א-לוק ממעל, מצד הנשמה
הא-לוקית יהודי הוא כולו טוב, הוא כולו קודש, אבל ברגע שאדם בא לעולם, בדרך הוא מתלבש במושג שנקרא ’לבוש‘

זה כל הזמן מטעה ומבלבל

-הלבוש זה הממוצע בין הגוף לבין הנשמה הא-לוקית, יש מקומות שזה נקרא צלם ועל הצלם הזה מתלבשת הנפש הבהמית ועל זה מתלבש הגוף. מכיוון שהנשמה מתלבשת בתוך צלם ונפש בהמית שזה כוחות רוחניים ונפשיים, זה כל הזמן מטעה אותנו, בגלל ההטעייה הזאת יש לנו עניין בעולם הזה. הנפש הבהמית אוהבת את העולם הזה ורוצה את העולם הזה, אם זה מצד התאוות ואם זה מצד ההצלחות, כבוד וכן הלאה, לכן אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה בירור. בתוכנו יש נשמה א-לוקית שיודעת את האמת ורוצה
את האמת והיא בעצם מניעה אותנו לצד האמת אבל
מצד הנפש הבהמית זה כל הזמן מטעה ומבלבל אותנו, במעשה מחיגר רבינו מכנה את זה בשם ’המדברים‘. רבינו אומר שיש המדברים בתוך האדם, זה מחשבות שעוברות בתוכנו, יש דיבורים שהם מצד הנשמה ה-לוקית אבל צריך
לדעת שיש גם דיבורים שהם מצד הנפש הבהמית ואדם כל הזמן מתבלבל בזה, יש רשות ליצה“ר להטעות אותנו מאוד..

שתיים בלילה, בחוץ גשם ובפנים סיגריה

-ליצה“ר יש כוח גדול מאוד להטעות אותנו והלימוד שלנו מזה שאדם ידע לעולם לא להיות בטוח בעצמו שהוא יודע את האמת – אסור לנו אף פעם להיות בטוחים, כי ברגע שאדם בטוח בעצמו שהוא יודע את האמת אז מיד הוא טועה. היסוד הראשון של הטעות זה ברגע שאדם בטוח בעצמו, דוד המלך אומר בתהלים: הורני השם דרכך אהלך באמתך – דוד המלך מבקש כל הזמן על האמת. לפני הרבה שנים שמעתי מהמשגיח של ישיבת סלובודקה שאמר לי יסוד מאוד גדול: תהלים זה עצם האמת של דוד המלך. היום השירה המודרנית יושב המשורר בשתיים בלילה, גשם בחוץ,
הם סגורים בתוך החדר עם קפה ואם הוא מעשן אז גם סיגריה ואז יורד להם
השראה והם כותבים שיר – זה השירה המודרנית, דוד המלך כתב את התהלים בחוץ..

כמה יש אפשרות לטעות בעולם הזה…

דוד המלך כתב את התהלים בחוץ כשרדפו אחריו והוא עבר את כל הניסיונות לכן כל התהלים זה עצם הנשמה של דוד המלך אז כל דבר ודבר זה האמת לאמיתה של נשמת דוד המלך. דוד המלך אמר ’הורני השם דרכך אהלך באמתך‘ (תהלים כ“ז, י“א) כי דוד המלך ראה כמה יש אפשרות לטעות בעולם הזה לכן הוא כל הזמן ביקש מהקב“ה: תעזור לי ותרחם עליי. רואים דוגמא לדבר בפרשת קרח. קרח לא היה אדם פשוט בכלל ובזוהר הקדוש כתוב שקרח היה ראש כל הנביאים, שבט לוי היה בזמן המדבר הכי קדוש וקרח היה ראש הלווים, אין לך גדול בכל שבט לוי כקרח, זה דבר אחד. דבר שני קרח היה בעל רוח הקודש כי הוא נשא את הארון. דבר שלישי כתוב בספרים הקדושים שלקרח לא היה שום פגם מפגם הברית. ברוח הקודש הוא ראה שעתיד לצאת ממנו שושלת גדולה מאוד של שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון – כל הגדולה של קרח, ועם כל זה קרח בא וחולק על כל המנהיגות של משה רבינו
עד כדי כך שקרח אומר למשה רבינו: אין דבריך משמיים, זה הכל המצאות מליבך. אתה מלך כי אתה רוצה להיות מלך, את אח שלך מינית להיות כהן גדול, זה פרוטקציות

מעקב גאולה מצד אינטרסים אישיים?!

אתה קרח כזה אדם גדול וראית כל הניסים שמשה רבינו עושה לעמ“י כל השנתיים האחרונות, איך יכול להיות שקרח יבוא ויגיד כזה דבר? מכאן אנחנו לומדים את גודל היכולת של היצה“ר להטעות את האדם, הוא הטעה את קרח בדברים רוחניים כ“כ גבוהים ודקים שברגע שקרח היה בבחינת ’אני יודע את האמת‘ הוא טעה את הטעויות הכי גדולות עם כל גודל המעלה שלו – אם הוא כ“כ גדול אז איפה הוא טעה? הוא טעה בהשגות של גאולה, קרח
חשב שהגיע זמן הגאולה ומשה רבינו מצד אינטרסים אישיים מעקב את זמן הגאולה – ככה היתה הסברה של קרח

אז משמיים מסייעם לאדם

ממחלוקת קרח אנחנו רואים עד כמה העולם הזה (המדינה) יכול להטעות את האדם – רבינו האר“י הקדוש כותב בשער הפסוקים על תהלים: צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קרח, עתיד קרח להיות כהן גדול. זה שקרח רצה להיות כהן גדול זה לא סתם דמיון בעלמא, הוא באמת ראה שהוא עתיד להיות כהן גדול אבל לא עכשיו. קרח באמת ראה דברים מאוד גדולים אבל עם כל זה הוא טעה בטעויות נוראיות מאוד, הוא טעה מכיוון שהוא היה בטוח בעצמו. אחד היסודות הראשונים בבירור האמת זה כל הזמן לבקש מהקב“ה: השם תראה לי את האמת, הורני השם דרכך, ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אז משמיים מסייעים לאדם ברגע שהוא רוצה את האמת. כי באמת בלי סיוע מלמעלה אף אדם לא יכול לברר את האמת, פתאום אדם מקבל במחשבתו ובהבנתו איזה התנוצצות, רואים שב“ה המהפכה האמיתית היום בעמ“י זה מהפכת התשובה..

להשיג באמיתות הלב את מלכות השם

כל אחד שחוזר בתשובה זה אור א-לוקי שירד עליו, אחרת אי אפשר לחזור בתשובה, כל אחד איפה שהוא היה לא יכול לבוא ולהגיד: אני חזרתי בתשובה מכוח-עצמי, זה היה אור א-לוקי, התנוצצות א-לוקות שירדה על האדם – זה מה שרבינו אומר שאדם היער שזה הצדיק אומר לבן מלך האמיתי שזה כל אחד מאתנו: לך תחפש את המקום שנקרא המדינה טיפשית והמלך חכם, ז“א שתגיע למדרגה הרוחנית שתראה את שקר העולם הזה ותשיג באמיתות הלב את המלכות של הקב“ה שאין עוד מלבדו. הבן מלך האמיתי עכשיו יוצא לדרכו לעשות את הבירור הזה, אדם היער שזה הצדיק נתן לו כלי ואם שמים את הכלי הזה על בהמה, מיד הבהמה מתחילה להשמיע את הניגונים הכי מופלאים בעולם – הוא הלך עם הכלי הזה והגיע למדינה אבל הוא
לא ראה שום פתח איך אפשר להכנס למדינה, היה חומה מסביב למדינה וא“א היה להכנס

את הדרך להיות מבין דבר מתוך דבר

-כמה שהבן מלך חיפש פתח, הוא לא מצא פתח, הכוונה שהוא לא מצא פתח איך להכנס לעבודה הזאת של האמונה השלימה, הוא לא רואה איך הוא יכול להגיע הלכה למעשה לעבודה הזאת. ואז הוא פגש אדם על סוס שאמר לו: מה יש לך ביד? הבן מלך הניח את זה על הסוס והסוס התחיל לנגן את הניגונים המופלאים האלה שזה הניגונים הכי מופלאים בעולם. האדם על הסוס אמר לו: תמכור לי את הכלי הזה. הבן מלך אמר לו: זה כזה כלי מופלא, מה אתה יכול לתת לי בעד כלי כזה נפלא? אמר לו האיש שעל הסוס: אני יש לי דרך להיות מבין דבר מתוך דבר, אתה תיתן לי את הכלי ואני אתן לך את הדרך להיות מבין דבר מתוך דבר. הבן מלך חשב לעצמו שלהבין דבר מתוך דבר זה באמת שווה יותר מהכל, הוא נתן לו את הכלי והאיש שעל הסוס נתן לו את הדרך להיות מבין דבר מתוך דבר. אחרי שהוא היה מבין דבר מתוך דבר הוא הבין איך אפשר להכנס למדינה. הכלי המופלא הזה זה הבניין הראשון בבניין הדעת שלנו..

לתאווה יש שורש מאוד גדול בקדושה

כשאדם רוצה לבנות את עצמו, לבנות את הדעת ואת הנפש שלו – היסוד הראשון זה שהוא מתחיל ללכת בדרך התורה, בדרך האמונה, בדרך הקדושה, רוצה להתקרב להקב“ה, לחזור בתשובה ולתקן את עצמו. דבר ראשון צריך שיהיה את הכלי שמשמיע מהבהמות את הניגונים המופלאים. הבהמות זה מרמז על הזמנים ועל המצבים של התעוררות הנפש הבהמית, דבר ראשון שצריך לתקן זה את הנפש הבהמית, זה לדעת איך להתמודד נכון עם מצבי הנפש הבהמית. יש כמה וכמה דרכים להתמודדות מול הנפש הבהמית, יסוד אחד זה דרכו של הבעש“ט שאמר: כשמתעורר בתוך האדם תאווה תתבונן בפנימיות של התאווה שבעצם כל המידה הרעה או כל התאווה הרעה יש לה בעצם שורש מאוד גדול בקדושה ומתוך ההתבוננות תהפוך אותה לדבר שבקדושה. פתאום אתה רואה שאתה אוהב וחושק ורוצה מאוד במשהו של העולם הזה?
תבין שיש פה איזה ניצוץ קדושה שבעצם יש בזה אהבת השם ותתחבר עם אהבת השם מתוך האהבה של העולם הזה

קשה לראות מתוך העוגה

-אצל תלמידי הבעש“ט הדרך הזאת היתה מאוד חזקה ומקובלת, היום בדורות שלנו כמעט וא“א להשתמש בדבר הזה, קשה מאוד להשתמש בדבר הזה כי בעוונותינו וגם מצד הנהגת השם ירדנו למקומות כאלה שאנחנו לא יכולים להתבונן מגודל העכירות של הדמים וגודל התאוות ולראות איך שהתאוות של העולם הזה יכולות בכלל לעלות לצד הקדושה. היום אדם אוהב עוגת קצפת וקשה לו מאוד לראות איך הוא אוהב את הקב“ה מתוך העוגת קצפת
כי אנחנו יותר מדי שקועים בתוך התאוות של העולם הזה וברצונות של העולם הזה..

הוא דוקטור ל’למה לא טוב לאכול סוכר‘

רבינו גילה לנו עוד דרך בנק‘ הזאת של ההתמודדות עם הנפש הבהמית שזה הבחינה של כל המידות הרעות וכל התאוות המיותרות של העולם הזה וזה לא סתירה למה שהבעש“ט אמר אלא זה הוספה למה שהבעש“ט אמר, צריך כל הזמן עוד ועוד עצות למצבים שאנחנו עוברים. בדור שלנו הרבה פעמים יש מציאות מצויה מאוד שאפילו שאדם יודע על דבר מסויים שהוא לא טוב, הוא לא יכול להשתחרר מזה, חלק מההנהגה של הדור שלנו זה שאדם יכול להיות דוקטור ל’למה לא טוב לאכול סוכר‘, יש לו בעיה קצת עם הסכרת אז הוא יכול להיות דוקטור למה לא טוב לאכול סוכר אבל ברגע שמגיעה חפיסת שוקולד לא יעזור שום דבר, הוא יאכל את השוקולד. הוא יברך עם כוונות הרש“ש ורבינו האר“י הקדוש ’שהכל נהיה בדברו‘ אבל את השוקולד הוא יאכל. הוא יכול לכוון אבל הוא חייב לאכול את השוקולד – הבחינה הזאת זה התגברות הנפש הבהמית ובדור שלנו זה כ“כ עוצמתי כל אחד לפי בחינתו..

עצם ההבנה שהמקום הוא לא אמיתי

לפעמים התגברות הנפש הבהמית זה ברצון, לפעמים זה במחשבה, לפעמים בדיבור ולפעמים במעשה, כל אחד לפי בחינתו ואדם לא יכול להתגבר על זה – יש כזאת הנהגה וכזאת מציאות לכן רבינו גילה לנו עוד דרך וכלי להפוך את הנפש הבהמית לניגונים, קודם כל רבינו גילה לנו את הנקודה של הרצון – תתבונן בזה ותבין שיש בזה דבר לא טוב ואתה לא רוצה את זה, לגלות את עצם הרצון. אפילו אם אדם חלילה כן הלך אל המקום הלא-טוב, עצם ההבנה של האדם שהמקום הזה זה מקום לא אמיתי ואדם מתוך המקום הזה אומר להקב“ה: אני לא רוצה את המקום הזה, זה עצמו תיקון מאוד-מאוד גדול. יש לשון בליקוטי הלכות, הלכות תפלת מנחה הלכה ז‘ אות ע“ה: אבל כל מי שאוחז את עצמו בהצדיק ובכל מה שעובר עליו הוא מתחזק עצמו כאשר הזהיר כמה פעמים שאיך שהוא יתחזק וכו', אזי הוא תמיד בכלל בעלי תשובה, וכל הירידות והנפילות וההתרחקות נהפכים לעליות והתקרבות בבחינת זדונות נתהפכין לזכיות וכו'. כי דיקא מחמת שירד למקומות רעים ומגונים כאלה בעוונותיו וגם משם אחז את עצמו בהצדיק ולא נתרחק ממנו חס ושלום, על ידי זה הצדיק מעלה אותו, ומעלה משם על ידו דיקא ניצוצות הנפולין מאוד-מאוד שלא היה אפשר להעלותן זולתו וכו'. כי על ידי זה נעשין כלים וכו'. פה רבינו גילה לנו נקודה עמוקה:

מאוד קשה לקיים את זה בדורות שלנו

גם במקומות שיש אונס, הכוונה שההתגברות עליו היא כ“כ חזקה, גם את המקום הזה אפשר לתקן. באמת אדם שהוא מאוד חזק בזה יגלה איך הנפש הבהמית מתהפכת להיות ניגונים בדרך הזאת – אז זה למעשה 2 דרכים, יש את הדרך שהבעש“ט גילה שזה להגיע לאהבת השם מתוך התבוננות בעצם התאווה, כמו שאמרנו מניסיון ומשיחות עם אחרים זה מאוד קשה לקיים את זה בדורות שלנו, לא שזה לא אמת, זה אמת רק שבדורות שלנו ההתגברות של הנפש הבהמית היא כ“כ חזקה שקשה לעשות את העבודה הזאת..

הרבה התלבשויות ודרכים…

-ויש את הדרך שרבינו גילה שזה לגלות את הרצון מתוך מקום שאנחנו מבינים שזה לא מקום אמיתי לנו – אז למה אנחנו נמצאים שמה? כי יש יצה“ר שהוא יותר חזק מאתנו, חלק מהנהגת הדור שלנו והנהגת העולם זה שיש מקומות שיש יצה“ר יותר חזק מאתנו, זה למעשה חלק מבירור הגאולה המציאות הזאת והמקום הזה, חז“ל קוראים לזה השער החמישים של הטומאה, הכוונה שיש מקום נפשי יותר עוצמתי מכוחות האדם, למעשה שם אדם חסר
אונים, כמובן שיש לזה הרבה מציאות והרבה התלבשויות והרבה דרכים איך זה מתגלה – לפני כמה חודשים
הזכרנו את זה שבעצם היום יש מושג מאוד מודרני ונפוץ למקום הזה ולמצב הזה: מכור.

להתחיל להבין את העולם ממקום גבוה

אם נתבונן במושג מכור אז כל העניין של זה נלמד בפרשת בהר, בפרשה של עבד עברי, הכוונה שיהודי נמכר להיות עבד, עבד לתאוות ועבד למידות, יש מציאות כזאת. אבל עצם ההתבוננות של האדם שזה לא המקום שלו ועצם הגילוי של הרצונות אדם יכול לצאת ולא רק לצאת ולתקן את הנפש הבהמית אלא באמת להפוך אותה לניגונים מופלאים מאוד, זה מה שרבינו אמר מתכלית הירידה לתכלית העלייה. אמנם כל זה דעת נפלאה מאוד ועצות נפלאות מאוד אבל זה עדיין דעת שעוסקת במצבים ובבירורי הקטנות, אדם צריך גם להתבונן קצת יותר במקום קצת יותר גבוה, להשיג קצת השגות יותר גבוהות וזה הבחינה שהוא נתן לו את הדרך להיות מבין דבר מתוך דבר. מבין דבר מתוך דבר זה מה שאנחנו מקבלים מתוך הלימוד של התורה ומתוך התורה של הצדיק, אדם מקבל כלים להתחיל להבין את העולם ממקום יותר רוחני ויותר גבוה, בלי זה עם כל העצות הנפלאות זה עדיין לא מספיק כדי להגיע לתיקון

מקבל כלים של התבוננות יותר עמוקה

כדי להגיע לתיקון שלו אדם חייב קצת להתעלות מהמקום הזה להסתכלות ולמחשבה קצת יותר גבוהה, בספרי החסידות והקבלה זה נקרא מוחין דגדלות, אדם חייב לקבל קצת מוחין דגדלות ואת זה מקבלים מכוח הלימוד. עצם העבודה שאדם מתחזק מצד אחד להפוך את הבהמה לניגונים ומצד שני גם בלימוד התורה כל אחד לפי יכולתו, אם זה בתורה בכלל ואם זה בתורה של הצדיק בפרט, אז האדם מקבל כלים של התבוננות יותר עמוקה ויותר פנימית וזה מה שרבינו אומר שכל עוד הוא לא קיבל את הכלים להיות מבין דבר מתוך דבר שזה נקרא בסוד הבינה העילאה, הוא
לא יכל עדיין להכנס למדינה. ההתחזקות היא חשובה ויסודית מאוד אבל זה לא מספיק, אחרי ההתחזקות צריך גם בחינה יותר עליונה וצריך לדעת כלל מאוד גדול, תמיד צריך את הבחינה של המחשבה התתאה ואת הבחינה של המחשבה העילאה. יש הבנה והתבוננות במצבים של הקטנות הכוונה איך אנחנו צריכים להתבונן
נכון במצבי הקטנות אבל צריך גם מוחין דגדלות, אדם גם חייב קצת להתבונן
מעבר למציאות קצת במקום יותר גבוה ואת הכלי הזה מקבלים על-ידי לימוד התורה

אם אין בו רוח אז מה הוא עושה בעולם

בפרשת פנחס משה רבינו הבין שהוא לא מכניס את עמ“י לא“י אז הוא אמר להקב“ה ’יפקד השם א-לקי הרוחת לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם‘, אמר לו הקב“ה ’קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו‘ – שואל האור החיין הקדוש מה ז“א איש אשר רוח בו? יש איש בעולם הזה שאין בו רוח? אם אין
בו רוח אז מה הוא עושה בעולם הזה? ברור שהוא יקח
איש אשר רוח בו, כדי לחיות בעולם הזה צריך שיהיה בו רוח

יודע להנהיג כל אחד ואחד

אומר האור החיים הקדוש יסוד נפלא מאוד: איש אשר רוח בו הכוונה שיהושע הוא איש שכנגד הרוח הכללית, הוא כולל את כל הרוחות של עמ“י, זה לא מספיק כדי להיות המנהיג של עמ“י, עכשיו תסמוך את ידך עליו ותעלה אותה לבחינת הנשמה הכללית. יהושע שהיה התלמיד הקרוב ביותר למשה רבינו היה בחינת רוח כללית, עכשיו תעלה אותו לבחינת הנשמה הכללית, כך אומר האור החיים הקדוש. צריך קצת להבין מה ההבדל בין רוח לנשמה, זה שתי בחינות רוחניות. הלשם שבו ואחלמה מסביר שרוח זה הבחינה של ההתבוננות בעולם הזה, איך לחיות נכון בעולם הזה, איך להתנהג נכון בעולם הזה, אבל זה לא מספיק כדי להיות המנהיג של עמ“י, אעפ“י שמי שיודע את כל הדרכים של ההתנהגות הנכונה כמו שרש“י שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, הצדיק יודע איך להנהיג על אחד ואחד לפי התורה ועם כל
זה, זה לא מספיק כדי להיות המנהיג של עמ“י, חסר את הבחינה של הנשמה הכללית..

מתחיל להתבונן קצת בעומק הדברים

-הנשמה הכללית זה שהמנהיג יודע את שורש הנשמות למעלה-למעלה איך להנהיג אותם לא רק פה עפ“י התורה בעולם הזה אלא גם איך להנהיג אותם עפ“י התיקון דלעילא – לכל אדם יש שורש בכיסא הכבוד, באצילות ובעולמות הרוחניים, איש אשר רוח בו זה הרוח הכללית שיודעת איך להתנהג בעולם הזה עפ“י התורה אבל הנשמה יודעת איך לקשר את הנשמות גם לבחינה העליונה. ככל שהצדיק הוא יותר גדול יש בו נשמה כללית ויש בו רוח כללית אז הוא גם יודע להדריך אותנו בפשטות בעולם הזה אבל הוא גם יודע להנהיג אותנו לפי שורש נשמתנו הנסתרת והעליונה, זה הבחינה שרבינו אומר לנו פה מבין דבר מתוך דבר, הכוונה שהוא מתחיל להתבונן קצת בעומקם של הדברים ובפנימיות של הדברים והכלי שהופך את הנפש הבהמית לניגונים זה בחינת ’אשר רוח‘ כי תמיד נשמה ורוח זה בחינה יותר עליונה ויותר תחתונה

זה המדרגה של הטעות של רוב העולם

אחרי שהוא קיבל את הכלי והדרך להיות מבין דבר מוך דבר עכשיו הוא יכול להכנס למדינה. כשהוא הגיע למדינה, סיפרו לו שהיה פעם מלך במדינה ובאמת כשהיה המלך במדינה שם המדינה היה ’המדינה טיפשית והמלך חכם‘ ועכשיו המלך נפטר ולאף אחד אין את החוכמה ואת גדולת המלך שהיה ועל-כן היום המדינה יותר חכמה מהמלך שלה לכן המדינה הנקראת ’המדינה חכמה והמלך טיפשי‘ ומי שיחזיר את השם לקדמותו הוא יקבל את המלוכה במדינה הזאת – מכיוון שהוא מבין דבר מתוך דבר אז הוא מיד נכנס לעבודה הזאת. כשרבינו אומר שהשתנה השם של המדינה עיקר כוונת רבינו שזה למעשה המדרגה של הטעות של רוב העולם.
רוב העולם נמצאים בבחינה הזאת ואנחנו גם נמצאים בתוך הבחינה הזאת בוודאי במדרגה של הלב, שאנחנו נותנים חשיבות למציאות העולם הזה. העולם הזה
מאוד-מאוד חשוב בעינינו ואנחנו מאוד מרגישים אותו והוא למעשה העיקר בשבילנו

אסמוך על עצמי, על חכם או פרופסור

אדם מאמין בהקב“ה, אין בעיה, יכול להיות שהוא גם מתפלל שחרית מנחה וערבית ויכול להיות שהוא גם מתפלל עם כוונות אבל כל עניין מלכות השם זה טפל, העיקר זה העולם הזה, אם אני צריך לעשות איזה השתדלות בפרנסה ברפואה או בכל עניין אני קודם כל אסמוך על עצמי או על איזה יועץ, חכם או איזה פרופסור, אח“כ בד-בבד כדי שהעניין יצליח אני יבקש מהקב“ה שיעזור לו – ז“א בעצם העיקר זה הפרופסור או ההשתדלות רק שמדרך האדם היהודי זה גם לבקש סיעתא דשמייא גם מהקב“ה – זה נקרא שעיקר החשיבות זה המדינה ואילו המלכות של השם היא טפלה או משנית. אמרו לו אנשי המדינה שמי שיכול להחזיר את השם של
המדינה לקדמותו זה המלכות האמיתית, מה הכוונה? הנהגת עמ“י האמיתית זה איש אשר רוח בו ונשמה בו, רק מי שיש לו באמת את ההשגות הרוחניות האמיתיות.

הם שמחו, אולי הזדמנה להם סעודה..

להשיג את השם של המדינה לקדמותה זה הכוונה להגיע לשלמות של האמונה, פה חשוב לחדד את הנקודה שלהחזיר את שם המדינה לקדמותה זה לא מספיק שזה יהיה עניין שכלי אלא העיקר זה ההשבה אל הלב, שאדם יחיה בשלמות בתוך הלב שלו את המלכות של הקב“ה. בוודאי שאנחנו מאוד רחוקים מזה בפרט בדור שלנו אבל אחד היסודות הראשונים זה שהבירור של העבודה הזאת זה נקרא בירור היראה. מה המשמעות של יראת השם השלימה? על כל פנים שנדע את זה בתור איזשהו תמרור – יראת השם השלימה, שזה השלב הראשון של התיקון להפוך את השם של המדינה, זה שאדם לא מרגיש שום פחד ממציאות העולם הזה, אין לו שום פחד ממציאות העולם הזה – אם אדם יראה אריה מתקרב ונניח שהאריה רעב אז הוא ישאג מתוך מקום של רעב, אז מה הצדיק האמיתי מרגיש כלפי זה? למעשה זה גמרא מפורשת על ר‘ שמעון בן חלפתא. הגמרא מספרת שר‘ שמעון בן חלפתא ראה שתי אריות רעבים, הם באו ונהמו אחרי שכמה ימים לא אכלו, הם ראו
אותו ושמחו שאולי הזדמנה להם איזה סעודה קטנה, מה הרגיש ר‘ שמעון בן חלפתא?

..מרוב פחד לא יכול לעשות ק“ש ווידוי

-ר‘ שמעון בן חלפתא אמר  להקב“ה אני באמת לא מבין את ההנהגה שלך, הרי כתוב ’הכפירים שאגים לטרף ולבקש מק-ל אכלם‘ – איפה הרחמנות על אריות כאלה? הצדיק כל-כך רואה את ההנהגה של הקב“ה שזה בפשטות הטבעית שלו. אז הגמרא מספרת שהצדיק התפלל וירדו שתי חתיכות בשר מהשמיים, הבשר היה כל-כך טוב ומזין אז הם אכלו חתיכה אחת, זה הספיק להם והם הלכו. למעשה נשארה לר‘ שמעון בן חלפתא עוד חתיכת בשר, הוא לקח את זה והלך לישיבה ושאל את החכמים אם מותר לו לאכול את זה, אם זה כשר? הגמרא אומרת שחכמים
אמרו לו: אין דבר טמא יורד מן השמיים, אם זה ירד מהשמיים זה כשר. זה מה שרבינו אומר הנקודה הראשונה להחזיר את השם של המדינה, הכוונה להגיע למדרגה ולהשגה האמיתית, זה להעלות את היראה לשורשה, לתקן את שורש היראה

היראה זה רק נדמה לנו שרודפים אותנו

בוודאי שאנחנו כולם נמצאים במקום הזה ובוודאי שאנחנו מפחדים מהעולם הזה, אז רבינו אומר שזה היסוד הראשון להחזיר את שם המדינה לקדמותה, דהיינו להגיע להשגה האמיתית. אנשים המדינה אמרו לו שיש גן מופלא מאוד וכל מי שנכנס לגן הזה מתחילים לרדוף אותו והוא מפחד מאוד וכל מי שנכנס לשם יוצא בצעקות מרוב פחד. הוא שאל אותם: מכים את האדם שנכנס לשם? אמרו לו: לא, רק רודפים אותו והוא לא יודע כלל מי רודף אותו והוא ברוח בבהלה גדולה מאוד, ככה סיפר כל מי שנכנס לגן. הבן מלך האמיתי הלך לגן והוא ראה שיש דמות של אדם מצוירת על לוח עץ באמצע הגן והוא ראה שמי שנכנס לגן אם הוא רק יעמוד ליד הדמות הזאת אז יפסיקו לרדוף אחריו ואז הוא יכול להכנס ולצאת. אח“כ רבינו אומר שהבן מלך ראה שאם הוא ישים את הדמות הזאת בכניסה לגן אז כולם יוכלו להכנס – פה רבינו אומר יסוד גדול: כל היראה זה רק דמיונות, נדמה לנו שרודפים אותנו.

חצי מדינה לוקחים תרופות נגד חרדות

מאיפה באים הרגשות שרודפים אותנו? זה הכל בא מתוכנו, אנחנו כל הזמן מרגישים שרודפים אותנו, האדם מדמיין. צריך לדעת שזה מחשבות שבאים מתוכנו: מי יודע מה יכול לקרות בכל מיני מצבים? היום כשמתגברים התאוות והשיגעונות של העולם הזה זה כבר מגיע למצב של חרדות, חצי מהמדינה לוקחים תרופות נגד חרדות. מה זה חרדות? אין שום דבר, זה רק אדם מפחד כאילו רודפים אחריו או כאילו משהו קורה. יש דמות של אדם ומי שעומד ליד הדמות ניצל מכל הפחדים האלה – רבינו מרמז שיש דברים שמצילים את האדם מהחרדות, יש יסוד מאוד גדול שרבינו אומר בתורה ט“ו: שבאמת הכל בא מחמת עוונותיו של האדם – החטאים גורמים לאדם את כל היראות שבלב. ע“י שאדם עושה חשבון נפש על המידות ועל כל מיני דברים מיותרים שאדם נמשך אחריהם, אדם שופט את עצמו ובודק את עצמו, הוא חי עם מחשבה והתבוננות, על-ידי מידת המשפט אדם מעלה את היראה לשורשה.

מאת הרב עופר ארז שליט"א

מאת הרב עופר ארז שליט"א

תודה רבה לרב ראובן יעיש על עבודתו המדהימה בעריכת השיעור לטקסט

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז