Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

סוד פרה אדומה וסוד רבי אליעזר הגדול

עופר ארז סוד פרה אדומה

תוכן עניינים

חז“ל אומרים על פרה אדומה ’כל מעשיה בחוץ‘ הכוונה שכל העבודות שנעשות בפרה אדומה נעשות מחוץ לבית המקדש. רבי נתן אומר שבזה יש את אחד היסודות הגדולים של פרה אדומה במה שכתוב שכל מעשיה בחוץ. כדי להתבונן קצת בדברים של רבי נתן, היסוד זה שכל קורבן למעשה מרמז על סדר עבודה שלם, כגון קורבן חטאת – אדם חטא ומביא קורבן, זה עניין של תשובה. קורבן עולה  – זה מרמז על העבודה של הצדיקים הגדולים. קורבן תודה – זה כשאדם מודה להקב“ה…

במחשבה הוא במקום אחר..

כל קורבן וקורבן זה למעשה סדר עבודה שלם ברוחניות, לכן חז“ל אומרים אפילו שהקורבנות בטלים, עבודת הקורבנות, הכוונה לשורש הרוחני שלהם, לא בטל – אפשר גם היום לעשות את עבודת הקורבנות והתיקונים של הקורבנות בזה שאנחנו עושים את העבודה השורשית של העניין של הקורבן. אומר רבי נתן מה זה העניין, היסוד והשורש של פרה אדומה שעל זה נאמר כל מעשיה בחוץ? אומר רבי נתן שהעניין של פרה אדומה זה מרמז על זמנים שמוציאים את האדם מחוץ לקדושה – יש מצבים בחיים של כל אדם שמוציאים אותו מחוץ לקדושה, אמת זה יכול להיות בהרבה מאוד דרכים – זה יכול להיות במחשבה, אדם יכול להיות עכשיו בתוך בית הכנסת או בית מדרש אבל במחשבה הוא בכלל במקום אחר לגמרי, ברצונות אחרים וכן הלאה. זה יכול להיות גם בדיבור וזה יכול להיות גם במעשה – ז“א שהעניין של היציאה מהקדושה זה יכול להיות בהרבה דרכים. אומר רבי נתן שבשעה שהכהן עושה את העבודות של הפרה, הוא צריך להסתכל על הפתח של בית המקדש. כשהיה בית המקדש בירושלים היתה במה מעץ שעליה היו עושים את עבודות הפרה, היא היתה בהר הזיתים, מזרחית לבית המקדש. היא היתה במקום כזה שהיה קו ראייה לא לפתח של הר בית ולא לפתח של עזרת הנשים אלא הכהן ששורף את הפרה או מזה את האפר של הפרה, היה רואה את פתח ההיכל, הכוונה לפתח הפנימי של בית המקדש…

אם מוציאים אותך אז תסתכל על הפתח

בנו את הבמה הזאת במיוחד באופן כזה שיהיה לכהן קו ראייה לפתח ההיכל וכך ההלכה. אומר רבי נתן מה השורש הרוחני ומה הרמז של פרה אדומה שהכהן צריך להסתכל על פתח בית המקדש. בשעה שמוציאים את האדם מחוץ לקדושה אז האדם צריך להסתכל על הפתח של בית המקדש. הסוד והפנימיות של ההסתכלות זה שאדם צריך לתמיד לרצות לחזור בחזרה אל הקדושה. ז“א הוציאו אותנו החוצה, אבל מה אנחנו רוצים? לחזור בחזרה. אומר רבי נתן, ובאמת למה יהודי רוצה לחזור אל הקדושה? מה כ“כ רע בחוץ? תלוי איפה אדם נמצא, לפעמים אדם נמצא במנהטן

יש תענוגים לתת

היצה“ר יודע לשכנע את האדם היהודי שגם לו יש גן עדן, הוא לא בהכרח חולק על הקב“ה, לפעמים הוא חולק, זה תלוי. מה היצר הרע אומר לנו? גם לי יש גן עדן, רוצה לראות?  בוא אליי ואני אראה לך שיש לי תענוגים לתת לך, יש לי חוויות לתת לך, גם אני יכול לתת לך  – הנקודה של ההסתכלות לבית המקדש זה מושתת על הנקודה הזאת, שאנחנו יודעים, וכל הזמן צריך לחזק את זה בתוכנו, שכל מה שהוא טוען כלפינו, הוא שקרן. נכון שיש לו ניצוצות של תענוג שהשאילו לו, כך כותב הלשם שבו ואחלמה, אחרת לא היה פיתוי בכלל..

סוכריה מאוד-מאוד טעימה

אומר הרמח“ל יסוד גדול מאוד בדבר הזה, מה זה טבו אמיתי? טוב אמיתי זה טוב שנמשך לנצח אבל אם זה טוב שהוא נפסק ולא רק שהוא נפסק אלא בסופו של דבר הוא גורם לחורבן וצער לאדם עצמו שלוקח מזה, אומר הרמח“ל שזה לא טוב, זה רע. נוריד את זה למשל, אם סוכרייה והיא מאוד-מאוד טעימה, אבל יש בתוכה רעל, בסדר זה לא רעל שהורג אלא זה רעל שמשכיב את האדם לשלושה שבועות במיטה עם כאבי בטן עזים – אז הסוכריה הזאת טובה או לא טובה? ברור שהיא לא טובה, אז היא קצת טעימה, אבל הנזקים שהיא עושה זה הרבה-הרבה יותר נזקים מהתענוג שאדם מקבל ממנה – אומר הרמח“ל שזה היסוד של היצר הרע שמשקר אותנו ואומר לנו: יש לי מה לתת לכם. אבל אם חלילה לוקחים ממנו, כמה אח“כ הוא נוקם בנו. לעומת זה אומר הרמח“ל שכל טוב שהוא בקדושה זה טוב נצחי, ז“א אדם עשה מצוות חסד, עזר ליהודי, נתן צדקה, התפלל, למד תורה – הרגשת קצת טוב מזה אבל הטוב הזה הוא לא נגמר, הוא נבנה עכשיו לנצח נצחים – ההתבוננות הזאת זה למעשה היסוד למה אנחנו רוצים תמיד לחזור אל הקדושה..

גם כשמוציאים אותנו אנחנו רוצים לחזור

כל הרצון שלנו נבנה ע“י זה שאנחנו מבינים , אנחנו מאמינים ומקבלים בהבנתנו ובדעתנו שבאמת רק אצל הקב“ה זה הטוב האמיתי שיש לאדם בעולם הזה. לכן אנחנו מסתכלים לבית המקדש, ז“א גם כשמוציאים אותנו תמיד אנחנו רוצים לחזור. כשמוציאים אותנו אין הכוונה שאדם יצא, משמיים כבר דואגים ומתי שאדם צריך לצאת כבר מוציאים אותו, להקב“ה יש הרבה דרכים איך מוציאים את האדם כשהאדם צריך לצאת אומר רבי נתן דבר נורא מאוד, אם באמת יש עכשיו את התיקון שנקרא פרה אדומה ומוציאים את האדם מחוץ לקדושה ובשעה שמוציאים אותו הוא כוסף ומתגעגע לקדושה, מה מרוויח האדם מזה? ידוע שכל העניין של פרה אדומה זה שהיא מהרת מהטומאה הכי חמורה מכל הטומאות – אבי אבות הטומאה, טומאת מת

נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון

כמו שאנחנו רואים בדיני טומאה וטהרה, שהטומאה הכי חזקה אי אפשר להטהר ממנה אלא ע“י פרה אדומה, אומר רבי נתן דע שע“י התיקון של פרה אדומה, אם מוציאים את האדם והוא מתגעגע וכוסף, ע“י זה הוא ממשיך על עצמו תיקון לכל הגלגולים שלו עד חטא אדם הראשון (כי לכל אדם יהודי יש שורש בחטא אדם הראשון, כל נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון). ע“י הבחינה הזאת שאדם כוסף ומתגעגע לחזור לקדושה כי הוא יודע ששמה זה האמת היחידה ואין שום אמת אחרת, לכן אנחנו מתחזקים ברצונות וכיסופים, ע“י זה אדם ממשיך על עצמו טהרה ותיקון עד השורש שיש לנו בכל הגלגולים עד חטא אדם הראשון, אין תיקון גדול מזה, זה דבר נורא מאוד. נשאלת השאלה, מדוע דווקא הבחינה הזאת ממשיכה תיקון כ“כ גדול? לכאורה היינו אומרים בסדר, מוציאים את האדם והוא כוסף, אנחנו מבינים שהוא צדיק והוא רוצה לחזור אל הקדושה, אבל למה זה תיקון כ“כ גדול? כתוב בספרים דבר נורא, כתוב שאין דבר יותר פועל למעלה בשעה שמרחיקים את האדם היהודי והוא מצטער וכואב לו על זה שמרחיקים אותו והוא כוסף לחזור בחזרה

הקב“ה מתמלא ברחמים הכי גדולים אז

-למעלה זה פועל כזאת פעולה גדולה, כביכול הקב“ה מתמלא ברחמים הכי גדולים שיכול להיות בזמן הזה. זה יסוד ראשון בתיקון הפרה אדומה, יש עוד הרבה יסודות ונקודות בעניין של פרה אדומה כי אע“פ שידוע ששלמה המלך אמר ’אמרתי אחכה והיא רחוקה ממני‘, שלמה המלך התכוון להגיד שאת סודות פרה אדומה הוא לא השיג, עם כל זה, המפרשים מסבירים שלא היתה כוונת שלמה המלך שהוא לא השיג שום דבר בסודות פרה אדומה, שלמה המלך באמת השיג הרבה-הרבה מאוד סודות בפרה אדומה, רק עד השורש העליון ביותר את זה רק משה רבינו השיג, לכן כתוב ויקחו אליך פרה אדומה, כי רק אתה יודע את סודות פרה אדומה עד השורש שלהם, אבל בוודאי שיש הרבה דברים ששלמה המלך והצדיקים השיגו בעניין של הפרה אדומה..

הקב“ה למד משנה ראשונה

נראה עוד נקודה בעניין של פרה אדומה עפ“י מדרש תנחומא בפרשת חקת, זה אחד המדרשים הקשים להבנה. כתוב במדרש שבשעה שהקב“ה עלה למרום, זה הפגישה הראשונה של משה רבינו עם הקב“ה והוא שמע את הקב“ה לומד משניות, זה הדבר תורה הראשון שמשה רבינו שמע מהקב“ה, הקב“ה למד משנה ראשונה במסכת
פרה אדומה: אליעזר בני אמר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים. הכוונה לעגלה ערופה שהגיל שנה זה משנה ואילך. ופרה אדומה זה משנתיים ואילך. זה מה שמשה רבינו שמע..

מדוע הקב“ה דבר תורה בשם החכמים?

בהמשך המשנה כתוב וחכמים אומרים פרה בת שלוש – את זה משה רבינו לא שמע. בהמשך משה רבינו אמר להקב“ה: רבונו של עולם, העליונים ותחתונים שלך הן ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם. אמר לו: צדיק אחד עתיד לעמד בעולמי, ועתיד לפתח בפרשת פרה אדמה תחלה, רבי אליעזר אומר, עגלה בת שנתה, ופרה בת שתים. אמר לפניו, רבון העולמים, יהי רצון שיהא מחלצי. אמר לו: חייך, שהוא מחלציך. רבי אליעזר זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס התנא הגדול, הוא היה לוי ומצאצאיו של משה רבינו. באמת המדרש הזה הוא מאוד-מאוד קשה להבנה. דבר ראשון משה רבינו רואה שהקב“ה אומר דבר-תורה בשם הצדיקים, באמת שמה הוא רואה את זה רק בשם רבי אליעזר אבל בגמרא במסכת חגיגה כתוב שיש להקב“ה מנהג מדי פעם להגיד דבר תורה בשם החכמים. משה רבינו לא הבין את העניין הזה מדוע הקב“ה אומר דבר-תורה בשם חכמים. לכאורה נקשה על משה רבינו: מה מפריע לך שהקב“ה אומר דבר -תורה בשם החכמים? למה זה קשה לך?

הדיבור של הקב“ה זה לא דיבור בעלמא

משה רבינו לא הקשה עכשיו איזה קושייה שטחית, בוודאי שאם היה קשה למשה רבינו משהו אז היתה לו קושייה גדולה, הוא שואל את הקב“ה קושיות וזה לא פשוט לשאול את הקב“ה קושיות. באמת משה רבינו שאל פה את הקב“ה שאלה מאוד-מאוד עמוקה. כשהוא אמר לו עליונים ותחתונים ברשותך ואתה אומר הלכה בשם בשר ודם – משה רבינו יודע שהדיבור של הקב“ה זה לא דיבור בעלמא, זה לא כמו דיבור שאנחנו מדברים ביננו, אלא הדיבור של הקב“ה בורא עולמות. כתוב בפרקי אבות שבעשרה מאמרות ברא הקב“ה את העולם, ז“א שהקב“ה אמר ויהי אור ונהיה אור. כל דיבור של הקב“ה זה למעשה עניין רוחני מאוד גבוה שע“י הדיבור
 של הקב“ה נבראים עולמות. ועכשיו כשהקב“ה מדבר, העולם כבר נברא אבל יש צינורות של שפע וכל דיבור של הקב“ה זה בעצם השתלשלות של שפע ואור א-לקי עצום מהאין-סוף לכל העולמות עד אלינו – זה המשמעות של הדיבור של הקב“ה..

יסוד מאוד-מאוד גדול בהנהגת הבריאה

-על זה שאל משה רבינו: אתה משפיע לעולמות ואתה מקיים ומחייה את העולמות, מה העניין שלך להגיד את הדברי-תורה בשם הצדיקים? הרי עליונים ותחתונים ברשותך, הכוונה כשהצדיק למד את התורה הוא השיג ולמד את התורה ממך. אתה לימדת את הצדיק את התורה אז מה העניין שלך בהנהגת העולמות להגיד דבר-תורה בשם הצדיק? אמר לו הקב“ה למשה רבינו: עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי ולומר פרה בת שתים. הוא לימד את משה רבינו יסוד מאוד-מאוד גדול בכל הנהגת הבריאה. כדי להבין את היסוד הזה נקדים עם איזה יסוד שאומר הרמח“ל בספר שנקרא דרך השם: הקב“ה לא מנהיג את העולם לפי יכולתו אלא לפי רצונו. מה ההבדל? מצד יכולתו הקב“ה הוא כל-יכול, אין הגבלה לכוחו של הקב“ה, אבל כשהקב“ה מנהיג את העולם הוא לא מנהיג את העולם לפי הכוח האין-סופי שלו אלא כביכול הקב“ה הגביל את עצמו בהנהגת הבריאה..

בוודאי שהקב“ה הוא כל יכול

-הרמח“ל מביא דוגמא: אנחנו יודעים שיש בתי-דין של מעלה ושם יש מלאכים שמסנגרים ויש מקטרגים וכן הלאה. אומר הרמח“ל וכי הקב“ה צריך בית-דין? הקב“ה צריך מישהו שילמד על האדם זכות או חובה? הקב“ה לא יודע הכל? וכי הקב“ה צריך מלאכים שיבואו ויספרו לו מה האדם עשה? הקב“ה לא יכול לדון את האדם בלי שום בית-דין? לכאורה בשביל מה הקב“ה צריך בתי-דין? אומר הרמח“ל בוודאי שהקב“ה הוא כל יכול והוא לא צריך את כל זה, אלא הוא הגביל את עצמו בבריאה, כביכול הוא לא כל יכול. במהות שלו בוודאי שהוא כל יכול, אבל הוא לא פועל לפי כל יכולתו אלא הקב“ה צמצם את כוחו, והוא הגביל את הכוחות שלו, כביכול יש דברים שהוא לא יכול לעשות. מסביר הרמח“ל מדוע הקב“ה עשה את זה..

כל אדם יהודי פועל את פעולת הבריאה

-מגודל אהבתו וחסדיו של הקב“ה לעמ“י, הוא הגביל את עצמו. בזה שהוא הגביל את עצמו הוא נתן לנו כביכול לפעול את הפעולה הזאת. הקב“ה הגביל את עצמו כדי שהצדיקים ועמ“י יפעלו את הפעולות שהוא הגביל את עצמו ואז עמ“י הופך להיות שותף איתו בבריאת העולם – כך מסביר הרמח“ל והנקודה הזאת זה יסוד מאוד-מאוד גדול – בעצם כל אדם יהודי בעולם הזה פועל את פעולת הבריאה, כביכול הקב“ה אומר אני לא יכול לפעול, ואז ע“י העבודה והמסירות נפש שלנו בעולם הזה, אנחנו פועלים את הפעולות, זה מה שהקב“ה אומר למשה רבינו: צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי ולהגיד פרה בת שתים. המפרשים שואלים מה הכוונה ’בעולמי‘? יש עולם שזה לא עולם של הקב“ה? זה קושייה של הראשונים על המדרש הזה, יש כמה תירוצים ואחד התירוצים זה שצדיק אחד עתיד לעמוד בעולם י‘ (-זה יוד של הוי-ה)..

לא יהיה בו שום השגה וכולם יחלקו עליו

באות י‘ יש את כל חוכמות התורה אבל היא סתומה ונסתרת שמה – צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי – שהוא יבוא לעולם הזה ובזכות המסירות נפש שלו על התורה, הוא יפתח את ההשפעות מהיוד הסתומה והוא ישיג את כל ההשגות של התורה והוא יגיד פרה בת שתים, הוא ישיג את הסוד שנקרא פרה בת שתים. אם נתבונן בזה והמפרשים מדייקים בזה שכשמשה רבינו עלה לשמיים לקבל את התורה, הדבר תורה הראשון שהוא שמע בשעה שהוא עלה למרום היה רבי אליעזר אומר פרה בת שתים. משה רבינו הבין שיש בזה דבר מאוד-מאוד גבוה ועמוק בעניין הזה של פרה
בת שתים. בשעה שהוא שמע את העניין של פרה בת שתים אז הוא הבין, רבי
אליעזר בזכות המסירות נפש שלו בעולם הזה ישיג את הסוד של פרה בת שתים, הוא ראה שזה כ“כ גבוה, עד שלא יהיה לרבי אליעזר שום התקשרות עם העולם, הכוונה שלא יבינו אותו. אומר הבני יששכר שהנשמה של רבי אליעזר כ“כ גבוה שלא
יבינו אותו ולא יהיה בו השגה וכולם יחלקו עליו ויבזו אותו, כי לא יהיה בו שום השגה.

אם הוא יהיה מחלצי אז אני אתקשר איתו

מסביר הבני יששכר שמשה רבינו הוא בסוד הדעת. הדעת זה בחינה של להמשיך מלמעלה למטה, לכן בגלל שמשה רבינו הוא מסוד הדעת, לכן משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו. העניין של משה רבינו זה לא רק לעלות למעלה אלא לעלות למעלה ולהוריד למטה, הוא מחבר את העליונים עם התחתונים לכן הוא יכל לעלות להר סיני, לקבל את התורה אבל זה לא עיקר המעלה. עיקר מעלתו של משה רבינו זה שהוא עלה למעלה לקבל את התורה והוא הוריד אותה אלינו, זה נקרא הצדיק בבחינת הדעת. משה רבינו אמר: יהי רצון שיהא מחלצי. אם הוא יהיה מחלצי יהיה לי התקשרות של הנשמה שלי איתו ואני אסייע לתורה שלו שיהיה לה איזה שייכות עם העולם הזה, אחרת רבי אליעזר כ“כ גבוהה שלא ישיגו אותו בכלל ואז ירדפו אותו ויבזו אותו כל חייו ולא יקבלו את התורה שלו, על כל פנים אני אתן איזה נקודה של התקשרות איתו..

ממשיכים את צינורות השפע

למדנו מפה יסוד מאוד גדול בסדרי ההנהגה. יש אין סוף של השפעות, של תורות, של רוחניות ושל אור א-לוקי לרדת למטה. יש מה שהקב“ה עושה ופועל מצד עצמו בבריאה, אבל ע“י העבודה של האדם היהודי בעולם הזה, ע“י זה למעשה אנחנו פותחים וממשיכים את צינורות השפע. צריך  קצת להתבונן מה זה העניין של פרה בת שתים שמשה רבינו כ“כ התפעל מזה ובאמת אנחנו רואים שזה הדבר תורה הראשון שמשה רבינו שמע בשמיים. אחד הסודות הכי עמוקים בתורה זה העניין של פרה בת שתים, נגיד רקע כדי להבין את זה. את נתבונן בעניין של פרה אדומה, רבינו כותב את זה בליקוטי מוהר“ן וזה מובא הרבה בספרים שפרה אדומה זה מצווה מאוד-מאוד גבוהה, והיא פועלת במקום מאוד גבוה, קודם הסתכלנו בבחינה הזאת שהיא מטהרת מטומאת מת

היה ארבעים יום של חירות ממלאך המוות

בשעה שעמ“י קיבל את התורה בשבועות ושמע אנכי השם א-לקיך ולא יהיה לך
א-לקים אחרים על פני – חז“ל אומרים שבטל היצה“ר מעמ“י, פירוש הדבר שארבעים יום עד חטא העגל היה לעמ“י חירות ממלאך המוות כי היצה“ר התבטל לארבעים יום. למעשה בגלל חטא העגל היצה“ר חזר לפעול בעולם במסירות נפש קצת יתר על המידה. למעשה בחטא העגל חזר היצה“ר. אומרים חז“ל שיוצא
מזה שחטא העגל זה חטא מאוד שורשי לכן הוא הגיע לקום מאוד גבוה, עד לבחינה של לפגות בשורש העולמות לכן יש בחטא העגל מעין חטא אדם הראשון. כמו שאדם הראשון הביא את המיתה ואת היצה“ר לעולם, כך בעגל הוא החזיר את זה בחזרה. זה לא אותו דבר בדיוק אבל עם כל זה חטא העגל זה מעין חטא אדם הראשון.

זה פועל לתקן את החטא השורשי ביותר

למעשה בחטא העגל היצר הרע חזר לעולם, כל התאוות כל הטומאה, כל השיגעונות וכו‘. הכל חזר לעולם, החטא הזה פעל במקום מאוד-מאוד גבוהה ובספרים הקדושים כתוב שזה פעל עד הספירה העליונה ביותר שזה נקרא ספירת הכתר. חז“ל אומרים איך אפשר לתקן את חטא העגל בתוך סדר המצוות שלנו? פרה אדומה. יש מדרש ידוע שאומר תבוא האמא ותקנח את צואת בנה. האמא זה פרה אדומה שתבוא ותתקן בעצם את הפגם של חטא העגל. אנחנו רואים שפרה אדומה פועלת בעצם עד שורש התיקונים, זה עוד צד לראות עד היכן מגיע העניין של פרה אדומה שזה פועל לתקן את החטא השורשי ביותר שזה חטא העגל. נתבונן קצת מה הפגם ומה התיקון, נראה מה עושה עבירה ומה עושה תשובה ותיקון. קודם כל, כל עבירה ממשיכה טומאה בעולם. טומאה זה מסך שיורד על האדם במוח ובלב, והמסך הזה גורם שאדם לא מרגיש את הקב“ה – אין קשר עם הקב“ה, זה העניין של המסכים..

ואז אדם כבר לא יכול להרגיש את השם

כל מציאות של טומאה משמעותה שאין הרגש של קרבה וקשר להקב“ה – זה המושג של טומאה. וכשיורדים מטה-מטה העובי הולך ומתעבה, עוד מסך ועוד מסך עד שיש מצב שיש כבר כ“כ הרבה מסכים שאדם כבר לא יכול להרגיש את הקב“ה, לכן צריך שיהיה פעולה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית שיכולה לבקוע את כל המסכים כדי להגיע בעצם ללב שלנו, להאיר אור של קדושה, של
א-לקות ושל רצונות לחזור בתשובה בתוך הלב שלנו. חטא העגל זה השורש של המסכים – פרה אדומה זה השורש של הגילויים, זה בוקע את כל המסכים ומזכיר לאדם שיש בורא לעולם ושאנחנו רוצים באמת להתקרב אליו, לכן אומר רבינו ששורש כל התשובה זה בסוד פרה אדומה, כי סוד פרה אדומה זה בוקע את כל המסכים, לכאורה צריך לשאול שאלה

מדברים על ביטחון ופוליטיקה

אם אדם ירד ובדור שלנו יש ’קצת‘ מסכים, תאוות, מידות וכו‘ אבל ב“ה אנחנו רואים שברוחניות יש את הסוד של פרה אדומה כי אנחנו רואים שזה למעשה כל המהפכה והמהלך האמיתי של הדור. התקשורת זה מסכים, לא סתם קוראים לזה מסך, זה הכל מסכים. כבר ארבעים שנה מדברים על ביטחון ופוליטיקה ומי יהיה שר הכלכלה ושר הביטחון, מה יהיה עם אירן ומה יהיה עם החמאס – אפשר לעקוב ולשים לב שכל מה שאומרים ומדברים, בפרט אם מבטיחים שזה יהיה, דבר אחד ודאי, שזה לא יהיה, זה כבר בדוק. אם אדם כבר שומע חדשות שידע שהוא שומע מה לא יהיה, לא שיש מצווה שמוע חדשות. אז על כל הנושאים שבעולם מדברים, ורואים גם שמדברים בהתרגשות והתפעלות כאילו מדברים על משהו שהוא באמת קורה במציאות – צריך לדעת שכל מה שקורה זה בכלל לא קורה במציאות, בנתיים הקב“ה מחזיר את כל עמ“י בתשובה

לפני 50 שנה ההגדרה של חרדי היתה…..

זה מה שכתוב משיח בא בהיסח הדעת, זה התשובה של הדור שלנו. זה כזה היסח הדעת שאנחנו בכלל לא שמים לב. לפני 50 שנה בערך אדם חרדי ברוב הערים בארץ, ההגדרה שלו היתה עצם בלתי מזוהה (עב“מ). היום אנחנו צוחקים אבל אני זוכר לפני 50 שנה היית רואה אדם חרדי פעם בשלושה שבועות או חודש, ילדים לא ידעו מה זה אדם חרדי. התהליך כ“כ עוצמתי וכ“כ גדול שאנחנו אפילו לא יודעים באיזה מהלך אנחנו נמצאים. השם זיכה אותי במתנת חינם להתקרב לרבינו לפני 37 שנה בערך – אתם ידעים כמה בתי כנסת של ברסלב היו בכל א“י? שלוש וחצי בתי כנסיות, בבני ברק היתה בית כנסת שפעלה בחצי-מתכונת לכן אנחנו אומרים שלוש וחצי. אח“כ פתחו את הבית כנסת בצפת, אחרי שנים ביבניאל וזה כבר היה חידוש. בחברה החרדית ברסלב זה היה שווה למשוגע, זה היה ממש שיגעון גמור הדבר הזה…

מזכירה ליהודי את הנשמה הא-לוקית…

הארבעים שנה האחרונות המהפכה היא כ“כ גדולה שאתם יודעים כמה בעלי תשובה יש רק בא“י בארבעים שנה האחרונות? 2 מיליון בעלי תשובה, זה מה שכתוב יושב בשמים ישחק. מדברים ומתרגשים מה יהיה בכלכלה ומה יהיה בביטחון ומי ינצח בבחירות וכו‘ כולם מתרגשים ועושים מזה עניין גדול והקב“ה יושב וצוחק ובנתיים הקב“ה עושה את המהפכה האמתית, מחזיר את עמ“י בתשובה ולא שמים לב לזה בכלל – אם נתבונן על המהלך של התשובה אנחנו נראה בעצם שאף בעל-תשובה לא יודע איך הוא חזר בתשובה – מי חשב בכלל להגיע לישיבה בירושלים? מה בעצם פועל את הפעולה הזאת ברוחניות? זה בעצם סוד פרה אדומה, זה שיורדת רוח של טהרה לעולם, בוקעת את המסכים ופתאום מזכירה לאדם היהודי את הנשמה הא-לוקית שבתוכו וכשאדם מקבל את האור של הנשמה הא-לוקית הוא קם ומתחיל לרוץ אחרי הקב“ה. אתמול אדם היה בדרך להיות מיליונר במנהטן, זה יכול להיות גם במחשבה ולאו דווקא במעשה, כל אחד עם השיגעון שלו, ובאמצע המהלך הזה פתאום בקע אור והאדם נזכר שיש בורא לעולם.

תחכה עוד שבועיים, זה רק עניין של זמן

-באותו שנייה אדם עושה סיבוב בלי לחשוב בכלל וחוזר בתשובה ומתקרב להקב“ה, בד“כ מה קורה? כשמקבלים את האור הזה אחרי שבועיים יש קושיות, איך זה שאני כבר שבועיים חוזר בתשובה ואני עדיין לא רבי שמעון בר יוחאי? איך יכול להיות שעדיין לא הגעתי למדרגה של הרשב“י? בד“כ אני אומר להם: אתה צודק, אבל תחכה עוד שבועיים או עוד חודש, זה רק עניין של זמן. ברגע שאדם מקבל את הניצוץ הוא רק רץ אחרי הקב“ה בשיא ההתלהבות – זה נקרא הניצוצות של הפרה
אדומה וזה מגיע ללב שלנו וזה בוקע את החומות ואת המסכים של ההסתרה ושל הטומאה

ייסורים, ביזיונות ואת כל הצער שבעולם

כשיהודי מקבל ניצוץ של האור ה-לוקי הוא רק רוצה לרוץ אחרי הקב“ה ועל זה אומר שלמה המלך משכני אחריך וארוצה, הביאני המלך חדריו – ישר אדם רוצה לרוץ אחרי הקב“ה, כי זה באמת ההשתוקקות של הנשמה שלנו. ברור שכל העניין של התשובה זה נס מאת הקב“ה אבל איך הפעולה הזאת נפעלת? מה גורם לאור הזה לרדת ולבקוע את המסכים שלנו? זה למעשה הסוד של פרה אדומה שהצדיקים הגדולים, בפרט הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל שזה המושג שנקרא צדיק האמת, הם מקבלים על עצמם את כל המסירות נפש ואת כל הייסורים ואת כל הביזיונות ואת כל הצער שבעולם ועל-ידי זה הם מחזירים אותנו בתשובה..

להמשיך שפע א-לוקי מלמעלה למטה

זה הסוד של פרה אדומה, לכן הקב“ה אומר למשה רבינו ויקחו אליך פרה אדומה. מה זה אליך? רק אתה יודע את הסוד של פרה אדומה ורק אתה יכול לפעול את הסוד של פרה אדומה, שזה המסירות נפש של הצדיק בשבילנו. הבעש“ט כבר אמר שכל הרהור תשובה עד שיבוא משיח זה נמשך מהבעש“ט, מהתלמידים שלו ומצדיקי האמת שמוסרים את הנפש עבורנו. נתבונן בעוד נקודה, כשהצדיק מוסר את הנפש לכבוד השם, ע“י המסירות נפש שלו הוא פועל יחוד למעלה, הכוונה שהוא ממשיך אור למטה. כל המושג של יחוד זה להמשיך מלמעלה אור ושפע א-לוקי ע“י פעולות שלנו למטה בעיקר לנשמות ישראל, והציק עושה את המסירות נפש..

בקיעת כל חומות ההסתרה והטומאה

רבינו האר“י הקדוש כותב והמאור ושמש והבני יששכר מביאים את זה בעניין של פרה אדומה שיש למעלה-למעלה יחוד שנקרא חוכמה ובינה והיחוד של חוכמה ובינה ממשיך את כל הפעולות למטה כי זה פועל עד סוד הכתר שזה למעשה בקיעת כל חומות ההסתרה והטומאה שיש בעולם, וזה מגיע עד אלינו ומעורר אותנו. כל הצדיקים שכל הדורות כל מה שהם רצו לפעול זה לדור האחרון כי הם ידעו שזה הדור הכי קשה לתיקון כמו שכתוב במשנה בסוף מסכת סוטה ובעוד מאמרים של חז“ל, הם ידעו את הניסיונות הקשים שיהיו לנו והם רצו לפעול פעולות שאנחנו ח”ו לא נלך לאיבוד וזה הפעולה שנקראת היחוד העליון ואז היחוד הזה של חוכמה ובינה שנמשך מהעבודה הרוחנית ומהמסירות נפש של הצדיקים ואז ממשיך אור א-לוקי.

להחזיק מעמד בהסתרה מאוד גדולה!!

אומר רבינו האר“י הקדוש שיש הרבה מאוד מדרגות ביחוד של חוכמה ובינה ז“א שכל צדיק פועל שמה אבל יש הבדל, ככל שהצדיק יותר מוסר את הנפש כך הוא פועל יותר ויותר אץ היחוד למעלה, עד שיש יחוד כזה שזה נקרא היחוד העליון ביותר של חוכמה ובינה וכשיהיה את היחוד הזה כבר תהיה הגאולה ואת זה רק משיח יכול לפעול. יש מתחת לזה מדרגה שברגע שהצדיק פועל את הפעולה הזאת שהיא השנייה במעלתה, אז עמ“י מתכונן ועובר הכנה מאוד-מאוד גדולה לקראת הגאולה שזה היחוד היותר עליון. הצדיקים בכל הדורות רצו לפעול את המדרגה הזאת כי זה בעצם היחוד שיכין את כל העולם לקראת הגאולה, זה הסוד של פרה בת שתים ורבי אליעזר הגדול פעל את הפעולה הזאת. העבודה שלנו בנתיים זה להחזיק מעמד בהסתרה מאוד גדולה וכתוב שזה העבודה הכי קשה של כל הדורות וע“י זה משלימים את העבודה של כל הדורות.

מאת הרב עופר ארז שליט"א

מאת הרב עופר ארז שליט"א

תודה רבה לרב ראובן יעיש על עבודתו המדהימה בעריכת השיעור לטקסט

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז