שיחות הרן אות עט

תוכן עניינים

שיחות הר"ן , אות – ע"ט
 
מה שכשאדם מתחיל לכנוס בעבודת השם ולהתקרב לצדיק האמת, באים עליו הרהורים ובלבולים גדולים, זה כמו למשל: כלי מים שמתחילה נראה כאילו המים צלולים, ואחר-כך כששופתין ומעמידין המים אצל האש ומתחיל להתבשל, אזי מתבלבל המים ומעלה הרתיחה כל הפסולת שהיה במים ועולה כל הפסולת למעלה. וצריך שיעמוד אחד להסיר חלאת ופסולת המים בכל פעם. ומתחלה נדמה כאלו המים צלולים לגמרי ואחר כך נראה הפסולת שבמים העולה בכל פעם למעלה, ואזי כשמסירין בכל פעם חלאת ופסולת המים אזי אחר כך נשארין המים צלולים וזכים באמת כראוי:


כמו כן, ממש קודם שמתחיל האדם לכנוס בעבודת ה', אזי הטוב והרע מעורבין בו ומחמת שהם מעורבים מאד אין נראה הפסולת והרע שבו כלל, כי הם מעורבים יחד לגמרי, הרע עם הטוב. אך אחר כך כשמתחיל ליכנס בעבודת השם ומתקרב לצדיק האמת אזי מתחיל להזדכך ולהתברר, ואזי עולה הפסולת והרע בכל פעם למעלה כמשל הנזכר לעיל. וצריך שיעמוד אחד שיסיר ממנו חלאתו ופסולתו בכל פעם ואזי ישאר אחר כך זך וצלול לגמרי באמת כראוי:


היה אפשר להוציא הפסולת והרפש מיד מהאנשים שהיו בגשמיות מתחלה ונתקרבו להשם יתברך. אך מה יהיה, אם יהיה 'מוציא הרפש' יוציא הרפש עם המוח מאחר שמעורב הכל יחד. על כן ההכרח להיות מתון מתון עד שיזדכך מעט מעט:

שתף עם חברים

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב telegram
Telegram
פסח חד גדיא

פסח חד גדיא ח"ב

רצונות נסתרים הרבה מגדולי ישראל שואלים מה הסיבה שרוב עמ"י בכל הדורות קיבלו על עצמם חומרות ודקדוקים בעניין הפסח? לא מצאנו את זה

Read More »
פסח

פסח חד גדיא ח"א

הגדה של פסח אחד הדברים הסתומים בהגדה זה פיוט שאנו אומרים בליל הסדר שנקרא 'חד גדיא'. לפי הפירוש הפשוט זה מאוד לא מובן

Read More »
זכר מחצית השקל

פרשת תרומה

גלויים בסוד האותיות נתאוה הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתונים המלבי"ם בפרשת השבוע פרשת תרומה, כותב מאמר שלם שנקרא "רמזי המשכן" ובו הוא כותב

Read More »
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז