Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

פרשת שבוע

מאמרים מחזקים מאת הרב עופר ארז שליט"א

תוכן עניינים/ניווט מהיר

הרב עופר ארז
כללי

בעניין האבות הקדושים

ממשיכים לעסוק בעניין האבות הקדושים נגיד בקצרה נקודה שקצת דיברנו עליה בשבוע שעבר. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאין קורין אבות

הרב עופר ארז
מאמרי חיזוק

חומש במדבר וסוד הדגלים

בחומש במדבר יש הרבה יסודות בכל מה שעבר על עמ"י במשך 40 שנה שהם היו במדבר וכידוע התורה שלנו היא

זכר מחצית השקל
כללי

פרשת תרומה

גלויים בסוד האותיות נתאוה הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתונים המלבי"ם בפרשת השבוע פרשת תרומה, כותב מאמר שלם שנקרא "רמזי המשכן"

מאמרים מחזקים לכל הזמנים

עופר ארז
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז