Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

אהבת קדומים

30

השני למלכות הולך לחפש את בת המלך האבודה. כל הדרכים וההרפתקאות שעוברים עליו, הינם הספור של כל המעשים והעלילות המתרחשים בעולמנו. סיפור זה הוא סיפור של אהבה וגעגועים של המלך והשני למלכות לאבידה הנעלמת. האהבה הקדושה והטהורה, עליה מושתת העולם, ובמציאת האבדה יחזור העולם לשלמות.
בת המלך האבודה היא חלק רוחני פנימי, שורש הנשמה האבודה של כל אחד מאתנו, חלקים רוחניים עצומים מאוד שאבודים לנו.
השני למלכות הוא כל יהודי שהגיע לעולם, בשליחות לחפש ולבקש את בת המלך האבודה. לכל אדם יש את הבת המלך הפרטית שלו, שורש הנשמה הנעלם מאיתנו, וזאת התכלית, שבשבילה באנו לעולם, למצוא את בת המלך.

המלאי אזל

קטגוריה:
השני למלכות הולך לחפש את בת המלך האבודה. כל הדרכים וההרפתקאות שעוברים עליו, הינם הספור של כל המעשים והעלילות המתרחשים בעולמנו. סיפור זה הוא סיפור של אהבה וגעגועים של המלך והשני למלכות לאבידה הנעלמת. האהבה הקדושה והטהורה, עליה מושתת העולם, ובמציאת האבדה יחזור העולם לשלמות.
בת המלך האבודה היא חלק רוחני פנימי, שורש הנשמה האבודה של כל אחד מאתנו, חלקים רוחניים עצומים מאוד שאבודים לנו.
השני למלכות הוא כל יהודי שהגיע לעולם, בשליחות לחפש ולבקש את בת המלך האבודה. לכל אדם יש את הבת המלך הפרטית שלו, שורש הנשמה הנעלם מאיתנו, וזאת התכלית, שבשבילה באנו לעולם, למצוא את בת המלך.
משקל 0.6 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז