Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

מסירת המלוכה

40

"והארץ היתה תהו ובהו על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים".
בתוך חיינו יש בחינה של תהו ובהו, אי סדר, חושך, ונסיונות בתחומים רבים.
וסבת הדבר היא כי כך ברא הבורא את העולם, ולשם כך שלח אותנו לעבור את הקשיים וההתמודדויות של העולם הזה.
והדרך שעל ידה נוכל לזכות לקיים את השליחות בהצלחה היא להתחבר עם 'רוח אלוקים המרחפת על פני המים',
ומאירה לנו דרך בתוך החושך והערפל.

סיפורי המעשיות שסיפר רבנו הקדוש פותחים שערי הבנה, ומלאים עצות כיצד להפוך חושך לאור, והרים לעמקים למישור…

המלאי אזל

קטגוריה:

"והארץ היתה תהו ובהו על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים".
בתוך חיינו יש בחינה של תהו ובהו, אי סדר, חושך, ונסיונות בתחומים רבים.
וסבת הדבר היא כי כך ברא הבורא את העולם, ולשם כך שלח אותנו לעבור את הקשיים וההתמודדויות של העולם הזה.
והדרך שעל ידה נוכל לזכות לקיים את השליחות בהצלחה היא להתחבר עם 'רוח אלוקים המרחפת על פני המים',
ומאירה לנו דרך בתוך החושך והערפל.

סיפורי המעשיות שסיפר רבנו הקדוש פותחים שערי הבנה, ומלאים עצות כיצד להפוך חושך לאור, והרים לעמקים למישור…

משקל 0.6 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז